Parkeret af:
Christian Yde Frostholm

Parkeringstidspunkt:
12/2/04

Oprindelse:
Vittighedstegning i Arts Magazine, juli 1966, gengivet i Tony Godfrey: Conceptual Art, Phaidon 1998.