Parkeret af:
Karen Wagner

Parkeringstidspunkt:
10/2/04

Oprindelse:
Lars Bukdahl i Ildfisken 13, 1995