Parkeret af:
Birgitte Katborg Laursen

Parkeringstidspunkt:
27/2/04

Beskrivelse:
Et P-hjerte afleveret i fysisk forstand med indhold.