Parkeret af:
Randi Strand

Parkeringstidspunkt:
30/3/04 22:04

Kommentar:
TEKST-TUR er et landart prosjekt som ble gjennomført som en del av Kulturby Bergen 2000. En turløype i fjellet ble merket med 67 bokstaver som tilsammen dannet en tekst. For å oppleve teksten måtte leseren vandre gjennom landskapet.