Parkeret af:
Lene Wissing

Parkeringstidspunkt:
8/4/05 22:18

Kommentar:
Dette P er fundet i Kjeld Langesgade 4, 1. mf. På terningens tre andre sider står selvfølgelig o, o og h.