Parkeret af:
Christian Yde Frostholm

Parkeringstidspunkt:
12/10/05 17:02

Beskrivelse:
Porno-P fra MultipleMaster-skrifttypen MoveMe MM. Designeren Luc de Groots bidrag til typografimagasinet FUSE 11 (1996).