Parkeret af:
Kirsten Lavers, TNWK

Parkeringstidspunkt:
19/9/05 22:11

Beskrivelse:
Uddrag fra projektet Throwaway Remarks