Parkeret af:
Ole Schou Hansen

Parkeringstidspunkt:
9/9/05 10:18

Kommentar:
Et grundlæggende P

Opdaget 1669
Gult
Massefylde 1,82 g/cm3
Findes i 7 varianter (isotoper)