P-parkering
Alle dage 00.00-24.00
Kun langtidsparkering

Parkering foregår på eget ansvar. Området er under elektronisk overvågning.

Der opkræves ikke p-afgift.

Parkering er kun tilladt i de afmærkede båse. P-pladsen anvises af p-vagterne.

Parkering kan foregå på p@afsnitp.dk eller via postvæsenet til Afsnit P, Sundholmsvej 46, 2300 København S.

Alle tænkelige udgaver af bogstavet P modtages.

Fysiske P'er er ingen hindring. Billeder foretrækkes dog så vidt muligt digitalt (i jpg el. tif-format, mellem 200 og 1000 pixels på begge leder, optimalt 400 bredt og 600 højt).

P-vagterne forbeholder sig ret til at afvise en parkering af tekniske eller andre grunde, herunder til at afgøre, hvornår et P er et P.

Parkering foregår på uvis tid. En ny plads kan anvises uden varsel.

Husk at stille p-skiven!

Se de nominerede p'er til Årets P 2004 - og vinderen

Download p-skive (pdf)

Afsnit P 2004-2008

Idé: Martin Deichmann og Christian Yde Frostholm