Samtidig med udgivelsen af Christian Yde Frostholms nye bog, Afrevne ord, onsdag 1. september på Borgens Forlag, udkommer et udvalg af bogens tekster i en særlig netversion på websitet Afsnit P. Den virtuelle version af bogen rummer desuden en fotografisk serie, ligeledes af Christian Yde Frostholm.

Teksterne og billederne til projektet er blevet til i et parallelt forløb og beskriver fra hver deres vinkel ét og samme univers, det offentlige byrum. Samtlige fotografier har blikket vendt nedad mod underlaget – på asfalt, afmærkninger og tabte genstande - og ind over denne flade lægger ordene sig med notater og citater, løse sætninger hørt i farten, digtfragmenter og iagttagelser. Ord og billeder overlejres og indgår dialog.

Allerede den trykte bog giver læseren valget mellem flere læseretninger. På nettet udvides denne mulighed, så den besøgende fra hver ny side får valget mellem flere nye veje at fortsætte, ligesom der midlertidigt kan "slukkes" for tekstlaget. Det samlede værk Afrevne ord (trykt bog + netversion) rummer således tre dimensioner: fra den rene tekst over kombinationen af ord og billeder til det rent billedlige forløb.

Christian Yde Frostholm (f. 1963) debuterede i 1985. Han har sideløbende med sit forfatterskab i en årrække arbejdet med både fotografi og grafisk/webdesign. På Afsnit P har han tidligere blandt andet stået bag den fotografiske netudstilling Vigilance Propreté (2002). Han er i øvrigt aktuel med computerinstallationen Turbo på ordet på udstillingen PERformer HØJHOLT på Museet for Samtidskunst i Roskilde (indtil 26/9). Se også www.cyf.dk.

Afsnit P har siden 1999 været et virtuelt udstillingsrum for visuel poesi og grænseområdet mellem litteratur og billedkunst. Samtlige projekter til dato kan stadig opleves online. I redaktion sidder Martin Deichmann, Christian Yde Frostholm og Karen Wagner. Websitet modtager støtte fra blandt andre Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

Afrevne ord [netversion] kan opleves på Afsnit P (www.afsnitp.dk) fra og med onsdag 1. september. Samme dag udkommer den trykte bog med den fulde tekst.
 

Yderligere oplysninger og preview kan fås ved henvendelse til Afsnit P, afsnitp@afsnitp.dk, tlf. 32 54 95 96 / 20 84 90 83

Se også pressesiden og pressebilleder

Bemærk at det også er muligt at blive tilmeldt vores elektroniske pressemailingliste (mærk mailen "presse")

 

presse | 25/8/04