Uddrag af billeddigt fra Bengt Emil Johnson: Essäer om Bror Barsk (1964)

konkretpoesi.se - Swedish Concrete Poetry from the Sixties

The web exhibition konkretpoesi.se by the Danish website Afsnit P presents a group of Swedish concrete poets from the sixties: Öyvind Fahlström, Carl Fredrik Reuterswärd, Bengt Emil Johnson, Torsten Ekbom, Jarl Hammarberg, Leif Nylén and Åke Hodell.

Konkretpoesi.se is an anthology of concrete poetry that combines digital interpretations of the works with interviews, portraits, articles, and Danish translations of the poets' texts. Works, articles, and interviews are all presented in a lively and interactive form with use of text, images, sound and animation. The web exhibition activates "sleeping" forms inherent in the works of the period: The poets in the sixties dreamt of television poems and of literature that followed principles of randomization - now, we have computers and the Internet to realize these ideas. Konkretpoesi.se also includes a presentation of some of the influental young Swedish poets today.

Fredag 20. maj lancerer websitet Afsnit P sin nye store virtuelle udstilling, konkretpoesi.se. Hermed præsenteres den svenske konkrete poesi fra 1960'erne for første gang for et dansk publikum i et omfang og en form, den fortjener.

konkretpoesi.se er faktisk meget mere end en udstilling. Foruden at være en digital antologi over konkret poesi rummer netprojektet nemlig både interviews, portrætter og artikler, samt oversættelser af digternes egne tekster om deres arbejde og perioden. Både artikler, interviews og værker præsenteres i en levende og interaktiv form med brug af et samspil af ord, billeder, lyd og bevægelse. Som en tråd op til i dag rummer konkretpoesi.se desuden en præsentation af den nye generation af svenske "konkrete" digtere, "Generation OEI".

De konkrete poeter opfattede sproget som et konkret, fysisk materiale, der skulle "æltes" og "masseres på plads" på den trykte side eller i lyd- og billedmontager. Visuelle og auditive eksperimenter kom i centrum, mens grammatik og de enkelte ords betydning spillede en mindre rolle. I Sverige fik den konkrete poesi sit helt eget udtryk - mere legende, improviserende og mere i dialog med andre kunstarter end lignende bevægelser i Tyskland, Østrig og Brasilien.

På Afsnit Ps netudstilling møder man digtere og multikunstnere som Öyvind Fahlström, Carl Fredrik Reuterswärd, Bengt Emil Johnson, Torsten Ekbom, Jarl Hammarberg, Leif Nylén og Åke Hodell. En række poeter, der i arbejdet med sproget inddrog andre udtryksformer end pen og blæk og hele tiden flyttede sig mellem medier.

Fra Artur Lundkvists artikel Skrift, Bild, Banalitet i BLM nr. 10, 1969

konkretpoesi.se er udformet i pagt med 1960'ernes materialebevidsthed og idéer om grænseoverskridelse, bevægelse og spilstrukturer. Netudstillingen aktiverer former, der allerede ligger nedfældet i periodens poetiske hovedværker, og gør det dermed muligt at opleve værker, teori og historie i én samtidig bevægelse. Beskrivelse og tolkning smelter sammen med formidlingen. Hvor digterne dengang drømte om tv-digte og litteratur udformet efter tilfældighedsprincipper af maskiner, har vi i dag computeren og internettet til at føre planerne ud i livet.

Udstillingen konkretpoesi.se er den første tilbundsgående præsentation af den svenske konkrete poesi på dansk og med sine linjer mellem 1960 og 2000 samtidig den første introduktion herhjemme til de yngste svenske poeter. Projektet er blevet til i samarbejde mellem litteraturkritikeren Martin Deichmann og forfatteren og multimediekunstneren Christian Yde Frostholm. Martin Deichmann har været ansvarlig for research, interviews, artikler og oversættelse, mens Christian Yde Frostholm har stået for optagelse, animation, webdesign og tekstredaktion.

konkretpoesi.se er støttet af Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, Autorkontoen, Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde og Sveriges Ambassade i København. Afsnit P er desuden støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter. Afsnit P er et virtuelt udstillingsrum for litteratur og kunst i grænselandet mellem ord og billede og har været online siden 1999. Samtlige projekter er stadig tilgængelige.
 

konkretpoesi.se kan ses på adressen www.afsnitp.dk - eller www.konkretpoesi.se - fra fredag 20. maj.

For pressen er det allerede nu muligt at rekivere et særligt preview. Screenshots og yderligere oplysninger om netudstillingen, de enkelte kunstnere og Afsnit Ps arbejde kan fås ved henvendelse på afsnitp@afsnitp.dk og til Martin Deichmann på tlf. 20 92 18 52 eller Christian Yde Frostholm på tlf. 20 84 90 83. Se også www.afsnitp.dk/presse.

 

presse | 17/5/05