mark bedford
benedicte bojlén
lars bukdahl
claus carstensen
jesper fabricius
christian graugaard
simon grotrian
klaus høeck
christian høgel
per højholt
michael jensen
niels lyngsø
tóroddur poulsen
steen møller rasmussen
carsten sestoft
vagn steen
jesper søholm
thomas wiesner

gæstebogchristian yde frostholm
charlotte hansen
karen wagner

 
christian yde frostholm
+ bidragyderne

 kulturministeriets udviklingsfond
københavns kommunes kulturelle udviklingspulje
litteraturrådet


 

 

Født 1961 i London. Grafiker, designer og musiker. Samarbejder med den danske designer Marianne Lumholdt (korrespondent for afsnitp.dk) under navnet BedfordLumholdt.

Tidligere Afsnit P-bidrag: Unikum (1997-98), I(LIV)E (1996), Fjernforbindelser (1997) og Poesi-propaganda (1997).

bidrage-mail

Født 1959. Antropolog, bosat i Laos.

"Er optaget af tegnets veje, fra læsningen af billeder og relikvier til identifikation af afdøde.

Den laotiske skrift er egentlig ikke så gammel, som man måske skulle tro, men har tydelig inspiration fra gamle indiske sprog. Til tider har referencen til det historiske været vigtig, og som teksten i mit bidrag viser, har det til andre tider været vigtigt netop at gøre sig fri fra historien. Men det forviste tegns stædighed gør det klart, at det ikke så nemt lader sig gøre. Tegnene synes at være uregerlige. Tilsyneladende er det ikke så ligetil at administrere et skrifttegn - hverken for lærde og franskmænd at bestemme, hvordan det "rigtigt" skal lyde - eller for det senere regime helt at fjerne det."

bidrage-mail


Født 1968. Digter og kritiker.

Seneste digtsamling: Rimses den ene og Remses den anden (Borgen 1997).

Tidligere Afsnit P-bidrag: Unikum (1997-98)
.

bidrage-mail


Født 1957. Maler, forfatter, professor ved Det kongelige danske Kunstakademi. Første udgivelse: Flieger sind Sieger (Jorinde og Joringel 1975). Seneste udgivelse: digte (samling), d.t. (Borgen 1999).

Tidligere Afsnit P-bidrag: Unikum (1997-98).

Materialet, som er fra 1973-74, blev første gang bragt i Månedsskrift for kunst og kunstrelateret materiale 23, 1996.

bidrag

Født 1957. Billedkunstner. Redaktør og udgiver af kunsttidsskriftet Pist Protta siden 1981. Seneste bogudgivelse Kunsthæfte nr.1 (1998), seneste film Arkitektur (1999) og seneste udstilling UNCONTROLLED, North (2000).

Tidligere Afsnit P-bidrag, Unikum (1997-98).

bidrag


Født 1967. "Læge og skribent, digterdoktor. Har udgivet forskning og lyrik, skriver journaler og journalistik. Poetoman."

bidrag | e-mail

Født 1961. "Digter. Har udgivet 11 digtsamlinger, og snart udkommer yderligere to. Udstillingens sonet er fra den ene, som har fået titlen Risperdalsonetterne."

Tidligere Afsnit P-bidrag: plakatdigt til Poesi-propaganda, 1997.

bidrag


Født 1938. Digter, har udgivet en lang række digtsamlinger, der iblandt Hjem, Lukas O'Kech, Honeymoon og http://kurdistan.life.nu. Har desuden deltaget i happenings og performances, eksempelvis med Bandet nul.

Tidligere Afsnit P-bidrag: postkortdigt til Poesipropaganda (1997).

Udstillingen viser digtet The semantic module fra digtsamlingen Projekt Perseus fra 1977, et af de første eksempler på computerlitteratur i Danmark. En gruppe studerende fra Center for Nordiske Studier på Syddansk Universitet, Odense har samarbejdet med digteren om en internetpræsentation af digtet, hvor der eksperimenteres med mediet og især fokuseres på forskellige læsestrategier. Både digter og projekt beskrives nærmere i selve udstillingsbidraget.

bidrag | e-mail

Født 1964.

"Bosat 6 år i Latinamerika. Gift og har tre børn. Studieophold i Skotland, Paris og Jerusalem. Cand.mag. i klassisk filologi og spansk, Københavns Universitet. Specialet Digterjeg'et i hellenistisk og augustæisk poesi, (Museum Tusculanums forlag 1992). Ph.d.-afhandling om byzantinske helgenbiografier, Universitetet i Bergen. Af øvrige interesser kan nævnes Sortehavets sprog og kulturer. Bidraget tager udgangspunkt i teksters lay-out inden for en periode i Grækenlands historie, fra arkaisk til hellenistisk tid."

bidrag | e-mail


Født 1928. Digter, essayist og forfatter. Kendt for bl.a. Praksis-bøgerne, poetikkerne Cézannes metode og Intethedens grimasser, de hverdagsabsurde Gittes Monologer og senest et uddrag af romanen Auricula (Den blå Port 50/99).

I 1995 Afsnit P-udstillingen Min hånd 67, med kataloget Album alder.

Udstillingen viser bogen +1 (Schønberg 1969) sammen med ikke tidligere udgivede skitser fra perioden, vist på Afsnit P-udstillingen Min hånd 67 (med kataloget Album Alder). Desuden to tekster: Bogstavernes fysik fra 1996, skrevet til kataloget i forbindelse med kunstnergruppen e/rums projekt e, hvor e'erne for en tid forsvandt fra bybilledet i Odense. Fra antologien Øje for øje kommer teksten Et syns skyld, der blandt andet beskriver arbejdet med det grafiske bogeksperiment Volumen fra 1974.

bidrag


Født 1958. Grafisk designer. Bidraget "Bonus Track" er et tillæg til bogen-i-et-eksemplar 11 Track-Poems, vist på Afsnit P-udstillingen Unikum 1997-98.

bidrag


Født 1968, digter m.m. Seneste udgivelse FORCE MAJEURE (Borgen 1999). Arbejder på en ph.d.-afhandling om poetik.

Deltog ved Afsnit P-arrangementet Poetry Park (1997).

"Viser konstellation nr. XIX fra FORCE MAJEURE , animeret i samarbejde med Christian Yde Frostholm. Man kan desuden læse den lille tekst Kunstværkets rumtid, som er en bemærkning om tid og rum i kunsten, om det mundtlige og det skriftlige i poesien, og om figurdigtning med netop den nævnte konstellation som eksempel."

bidrag | e-mail

Født 1957 i Torshavn, bor i København. Har udgivet 9 digtsamlinger og 2 prosalyriske bøger på færøsk, senest Speispei spei, 1999. Udvalg på dansk: Standsninger, politisk revy, 1998, og i foråret 2000 udkommer på Edition After Hand Vatnid ljóar sum um onkur hevnr drukkid av tí / Vandet lyder som om nogen har drukket af det, med færøsk og dansk tekst.


Tidligere Afsnit P-bidrag: Unikum (1997-98).

bidrag


Født 1953.

"Udgået fra Filmskolens fotograflinie 1980. Arbejder som instruktør og fotograf. Har lavet en stribe kortfilm i eget navn, bl.a. Tretten (1989), The Place to be (1996) og 2000 (1999). Separatudstillingen Tintet i Fotografisk Galleri 1998.

Lommelygte i Mørkekammer: Mit visuelle poesi-bidrag er lavet ved at kopiere mine negativer på fotopapir, mens jeg med lommelygte "skriver"/tegner på papiret, det er måske her det visuelle og poesien kommer ind. Det at "håndskriften" kommer med, oven på det maskinfremstillede fotografi. Hvis man synes et fotografiapparat er en maskine? Yderligere er der med computerens "spray" lagt et lag fra "maskinen", hvis man kalder en computer sådan? Det er dog hånden, der har ført musen. Motiverne er fra New York (USA) og Vesterhavet (Danmark)."

bidrage-mail


Født 1964. Mag.art og ph.d. i litteraturvidenskab.

"Teksten er blandt andet en hyldest til Georges Perec (Jvf. Alfabets, 1976)."

Se også kommentarer i selve bidraget.

bidrag | e-mail


Født 1928.

"Startede i 1964 med en række konkrete bøger: Digte?, riv selv, skriv selv, jeg er ingen/digtsamling/af Vagn Steen. Har udstillet visuel lyrik i Stuttgart, Århus, Amsterdam, Bloomington (Indiana), København og mange andre steder på kloden. Har skrevet udtryksdigte, romaner, børnebøger, fagbøger og kritik og har lavet kortfilm. Har undervist i moderne lyrik, oversat, produceret tv og radio. Skriver stadig "på livet løs", som man siger. Senest Klap lige chefen (1999)."

bidrag

Født 1964.

"Formgiver m.m. Medstifter af den københavnske kunstgruppe BizArt i 1990. Har siden i BizArts regi bedrevet en række projekter, der har kredset om kommunikation og beskuerroller. I flere projekter ­ som fx. billboardprojekterne GADETEGN (1991) og Paradise Europe (1992) ­ har BizArt fokuseret på forholdet mellem billedkunst og reklame. Har ud over at undervise i formgivning, kunst og typografi også arbejdet som redaktionssekretær, importboghandler, projektleder, databaseudvikler, mac-konsulent og webmaster."

bidrag | e-mail

Født 1956, arkitekt maa. Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1983. Egen tegnestue. Lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole. Arbejder med koncepter og projekter til udforskning af arkitekturens grænseområder og overlejringer i andre kunstarter, samt med rumudviklinger, installationer og objekter til særlige sammenhænge og steder. Opgaver spændende fra boligbyggeri til museumsudstillinger og præmierede konkurrenceprojekter i ind- og udland. Holder foredrag, workshops og kurser i dynamiske kreative processer.

Tidligere Afsnit P-bidrag: Unikum (1997-98).

bidrage-mail

tilbage til topforside | gæstebog