Skriv dig på mailinglisten

Afsnit P in English

Hvad er Afsnit P?
Hvad er visuel poesi/litteratur?
Hvad er et virtuelt udstillingsrum?
Hvor skal jeg starte?
Hvem er Afsnit P?
Hvordan kontakter man Afsnit P?
Hvordan holder man sig underrettet om hvad der sker?
Hvem betaler Afsnit P?
Er Afsnit P en lyrikboghandel?
Er Afsnit P et lyriktidsskrift, hvor man kan læse anmeldelser og orientere sig i den nye poesi?
Hvad er forskellen på Afsnit P og afsnitp.dk?

 

 

Hvad er Afsnit P?

Afsnit P er et virtuelt udstillingsrum for litteratur og kunst i grænselandet mellem ord og billede. En krydsning mellem et galleri og et tidsskrift, som har til huse på nettet. Vi skaber, tager initiativ til, udstiller, formidler, undersøger og diskuterer visuel poesi/litteratur og andre slags skriftorienteret intermediakunst, ikke mindst den digitale. Websitet har eksisteret på adressen www.afsnitp.dk siden efteråret 1999. Det er en opfølgning af det litterære udstillingsprojekt Afsnit P i Nansensgade i København 1994-98 (se også arkivet).

 

Hvad er visuel poesi/litteratur?

Den visuelle poesi er et bredt felt udspændt imellem ord-, billed- og lydkunst - imellem udtryksformer, som veksler mellem kunst, populærkultur og hverdagssprog. I denne grænsezone møder man den i form af konkret lyrik, bogobjekter, artists' books og tekst-billedværker, men også som værker, der i videre forstand fortolker litteraturen som form og som et visuelt rum - digitale blandformer, video, installationskunst, performance, kunst i det offentlige rum osv. Tekst som noget både tredimensionelt og tidsligt. Billedfoyeren på Afsnit P og udstillingen Hvad er visuel poesi? (2000) var vores første indkredsning og Ploggen har siden 2003 rummet vores løbende udforskning og diskussion af området i logbogsform.

 

Hvad er et virtuelt udstillingsrum?

Et virtuelt udstillingsrum er internettets sidestykke til et galleri eller museum, som byder på værker, teori, dokumentation og oplevelser. Afsnit P har valgt at placere sig på internettet for at eksperimentere med mediet og dets mange muligheder - blandt andet for at anvende tekst, lyd, billede, animation og interaktivitet. Kunstarterne blandes og bevæger sig i nye retninger. Teori og praksis spiller sammen. Og interaktiviteten lægger op til deltagelse og samarbejde. Både bidragydere og publikum er uafhængige af fysiske barrierer.

 

Hvor skal jeg starte?

Afsnit P-logoet øverst på alle sider bringer dig til forsiden. Her finder du de nyeste indslag på sitet og samtidig henvisninger til alle de overordnede dele af Afsnit P. De vigtigste sektioner er Galleri, Anneks og Plog Ultra - hver med deres tempo. Galleriet rummer alle de større udstillingsprojekter og er ordnet, så de nyeste "ligger øverst". Annekset rummer mindre omfattende projekter, værker, artikler og essays, imens ploggen er vores kollektive logbog i kortere form. Historien, Indekset og Søgefunktionen er redskaber til at finde ældre stof. Hvis du har brug for mere baggrundsviden om Afsnit P, kan du med fordel se dig omkring i Informationen.

 

Hvem er Afsnit P?

Afsnit P danner rammen om et større åbent netværk af danske og udenlandske bidragydere, og stoffet bliver i høj grad til i samarbejde med for eksempel forfattere, kunstnere, forskere, designere med videre. Hvert udstillingsprojekt har sin egen projektgruppe. Kolofonen på sitet rummer en oversigt over en del af Afsnit Ps faste bidragydere, imens Indekset rummer en oversigt over samtlige medvirkende gennem tiden (og en række omtalte).

Konceptet bag websitet Afsnit P er skabt af Christian Yde Frostholm, Charlotte Hansen og Karen Wagner. Redaktionen består for tiden af Karen Wagner og Christian Yde Frostholm (der også er sitets webdesigner). Afsnit P har base på Fabrikken for Kunst og Design i København.

 

Hvordan kontakter man Afsnit P?

Vi er altid meget interesserede i at høre dine ideer og din mening. Vi bringer også meget gerne relevante bidrag, debatindlæg, plogkommentarer og andet. Kolofonen på websitet rummer navne og adresser på redaktionen og en del af bidragyderne på Afsnit P. Du kan også sende os et brev direkte fra brevsektionen. Vores kontor har ingen faste træffetider, kontakt os derfor altid først pr. mail.

 

Hvordan holder man sig underrettet om hvad der sker?

Du kan skrive dig på vores gratis p-mailingliste eller ved at sende en email til afsnitp@afsnitp.dk. Du kan til en hver tid afmelde dig denne service på samme måde. Du kan også abonnere på vores rss-nyhedsfeed. Læs mere om rss her.

 

Hvem betaler Afsnit P?

En stor del af arbejdskraften bag Afsnit P er ulønnet eller delvist ulønnet. Afsnit P søger støtte fra år til år og fra projekt til projekt. Websitets drift er støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter, og en række af vores udstillinger er blevet til takket være midler fra Litteraturrådet/Kunstrådet med flere. I 1999 og 2000 modtog vi desuden afgørende støtte til etableringen og projektarbejdet fra Kulturministeriets Udviklingsfond og Københavns Kommunes Kulturelle Udviklingspulje (begge nu afviklet).

 

Er Afsnit P en lyrikboghandel?

Nej, websitet Afsnit P er ikke nogen netboghandel. Det "første Afsnit P", som lå i Nansensgade 1994-98 (se arkivet), var ganske vist en boghandel for poesi, men aktiviteten er ikke videreført på nettet.

 

Er Afsnit P et lyriktidsskrift, hvor man kan læse anmeldelser og orientere sig i den nyeste poesi?

Både og. Vi bringer lejlighedsvist anmeldelser og omtaler af digtsamlinger og andet, men det, vi vægter højest, er bidrag, der eksperimenterer med formen, blander genrerne og gør brug af mediet. Både når det gælder værker og behandling af værker.

 

Hvad er forskellen på Afsnit P og afsnitp.dk?

Der er ingen forskel på Afsnit P og afsnitp.dk. Vi brugte i sin tid navnet afsnitp.dk for at markere overgangen fra fysisk til virtuelt udstillingsrum, og det indgår også stadig i websitets adresse. Men Afsnit P er trods alt mere mundret.