2009

Et P set forfra, bagfra og fra siden - “Litteratur og net” hedder temaet for tidsskriftet Bogens Verden nr. 3, 2009. Afsnit P-redaktørerne Karen Wagner og Christian Yde Frostholm blev inviteret til at bidrage og greb chancen til at kaste et blik tilbage på de 10 år der er gået siden Afsnit P gik på nettet i 1999. Nu kan artiklen også læses her på Afsnit P. 14/12/09

E-Poetry 2009 i Barcelona - en rapport - Verdensslænget af teoretikere, kritikere og kunstnere inden for den elektroniske poesi mødtes for nylig til E-Poetry, hvis femte udgave fandt sted i Barcelona. Mette-Marie Zacher Sørensen var med og fortæller om højdepunkterne fra den kombinerede konference og festival. 17/6/09

 

2008

Ofte stillede spørgsmål - Digtsamlingen Ofte stillede spørgsmål af Christian Yde Frostholm tager sit udgangspunkt i, hvordan vi taler om os selv og hinanden i det særlige offentlige rum, der hedder internettet. 17/10/08

Oskar Ponnert: Project 8 - Den svenske digter, fotograf og designer Oskar Ponnert har igennem en årrække undersøgt 8-tallernes kendetegn, diversitet og biotoper. Project 8 handler i al sin enkelhed om et tal, men også om de mekanismer, der styrer, hvad og hvorfor vi fotograferer. Udstillingen består af otte slideshow-animationer, som på forskellig vis forsøger at skabe orden og betydning i en verden, hvor der egentlig ingenting er. 8/8/08

Plog Ultra.Velkommen til Plog Ultra, Afsnit Ps nye blog for to stemmer. Plog Ultra bygger oven på Ploggen der siden 2003 har undersøgt grænseområdet mellem ord og billede. Den nye Plog i forbedret udgave er formmæssigt mere elastisk og emnemæssigt strammere, dog uden at udtørre huden – der er stadig plads til leg og meningsløs sludder. 12/6/08

archives zaroum [Ord i øjet #3] - Den finlandssvenske digter Cia Rinnes nye digitale værk archives zaroum består af i alt 29 animerede og interaktive digte. De enkelte digte udvikler sig i takt med at de klikkes frem i små maskinskrevne og håndtegnede forløb, som til sammen danner et myldrende poetisk arkiv. Det digitale værk er en videreudvikling af Cia Rinnes digtsamling zaroum fra 2001, en visuel og filosofisk bog inspireret af blandt andet Dada og Fluxus og skrevet på en lang række sprog. Projektet er sidste afsnit i trilogien Ord i øjet – ny nordisk visuel poesi. 8/1/08

Cia Rinnes zaroum - Cia Rinnes værk på Afsnit P, archives zaroum, tager sit afsæt i digterens trykte bog zaroum fra 2001. Anders Lundbergs essay er en begejstret læsning af den originale digtsamling som genstand, artists book og visuel poesi – blandt andet med tråde til de konkrete poeters skrivemaskinepoesi, herunder spatialismen. Hans tekst rummer samtidig overvejelser om bogens væsentligste figur, ordspillet, og dets mulige medvirken til den visuelle poesis marginalisering som genre. 8/1/08

 

2007

Det Sublime - Frank Altschul Jensens fire minutters flashfilm Det Sublime er inspireret af så forskellige folk som netkunstnerne Young-Hae Chang Heavy Industries og sportskommentatoren Svend Gehrs. Værket udfordrer samtidig filosoffen Kants syn på begrebet det sublime: Det, der overskrider det skønne, og som Kant ikke mener kan indfanges af kunsten. Sæt dig tilbage i stolen og hold fingrene fra musen. 8/11/07

Soldatmarkedet [Ord i øjet #2] - Anden del af Afsnit Ps trilogi med ny nordisk visuel poesi, Ord i øjet, er Soldatmarkedet skabt af den norske digter Monica Aasprong. Den nyeste udgave af Aasprongs fortløbende og mangesidede værk rummer hele fire forskellige arbejder, som på hver deres måde tilnærmer sig og gør brug af titelordet og dets enkeltbogstaver. To af delene koncentrerer sig om bogstavet t, imens de to andre danner nye morfemer og ord af materialet. Projektet, som gør læseren medskabende, er udført i samarbejde med den svenske medieingeniør Erik Sjödin. 3/10/07

Om Monica Aasprongs Soldatmarkedet - Monica Aasprongs Soldatmarkedet er et arbejde under tilblivelse, der til stadighed skifter form, udtryk, medium og format. Titlen dækker over både tidsskriftbidrag, bogudgivelser, installations-, lyd- og netkunst, og senest et interaktivt Afsnit P-projekt. Audun Lindholm opridser i sit essay projektets udvikling fra 2003 til 2006 og kommer med en række bud på, hvordan et sådant uafsluttet og transformerende værk kan læses. 3/10/07

Garageography 3.0.7 - Garageography 3.0.7 er en virtuel garage-installation af kunstneren og fotografen Lewis Koch. Udstillingen omsætter et projekt fra Kochs private garage i Madison, Wisconsin (USA) til internettet. Med udspring i forskellige tekster, heriblandt Tristan Tzaras Når tingene drømmer, præsenteres et kabinet af kuriøse genstande: håndstemplede blade, kofanger-klistermærker, fundne ting, fotos, animation og video. Den forgrenede installation rummer også dele fra to tidligere garageprojekter. 7/6/07

 

2006

Primärdirektivet - The Prime Directive [Ord i øjet #1] - Primärdirektivet er et nyt digitalpoetisk værk skabt til Afsnit P af den svenske digter, lyd- og billedkunstner Johannes Heldén. I to gådefulde svævende bøger skjuler sig to ikke-lineære landskaber, hvor hver berøring og hvert klik med musen åbner en ny sprække i tiden. Primärdirektivet er første led i en serie med ny nordisk visuel poesi, Ord i øjet, og præsenteres på både svensk og engelsk. (Kræver Flash Player v. 8.) 1/12/06

Talkumekspressen - en smagsprøve - I digteren Simon Grotrians samling Fire (1990) finder man, hvad Lars Bukdahl har kaldt for "en lille række bogstavfigurlige minirebusser, der i deres humoristiske renfærdighed og skønhed for længst er blevet moderne klassikere". Et af dem er digtet "Svaner set gennem tårer", som kun er skrevet med 0'er og 2'er. Figurdigtene har længe været en del af Grotrians praksis, og hans nye bog, Talkumekspressen, byder på en hel suite, som både er vanvittige, bedårende og balsamiske. Afsnit P bringer fem digte og et plogindlæg. 17/10/06

Litteraturgatan - På et af efterårets mørkeste dage i 2005 cyklede Christian Yde Frostholm ud i Göteborgs forstæder fulgt af lysende blå Palle Alene i Verden-sporvogne: over den høje bro over elven og under adskillige viadukter langs vejudfletningerne. Da han nåede frem til forstadstorvet lå den der som en hovedpulsåre, Litteraturgaden. Og ud fra den bredte det litterære landskab sig, dets strømninger og forgreninger. Naturligvis måtte der se sådan ud. Dramatikgaden lå fuldkommen øde hen. 17/10/06

svevedikt - Svevedikt (Svævedigte) er syv nye animerede digte skabt til Afsnit P af den norske poet Ottar Ormstad. Visuelle og lydlige meditationer over sprogets mindsteenheder og deres kombinatorik. Digtene er i sagens natur ikke for fastholdere, som Karen Wagner skriver i sin katalogtekst til udstillingen. Det er potentielle digte, der forbliver i bevægelse. 31/3/06

 

2005

Illustreret spam - Fishbein, Finkelstein, Himmelfarb og Hellman, Rhetorical L. Hidebound, Lottie Riddle, Misty Delayney og Ophelia Smile er udpluk af de afsendernavne, man kan møde i Illustreret spam. Et projekt, som kaster lys over Lotte Skadborg Hansens samling af uønsket, masseforsendt elektronisk post og blandt andet afslører hidtil upåagtede navnemønstre. Det er første gang, den hastigt voksende samling formidles for en større offentlighed. 29/11/05

four kinds of piece - Poul G Exners serie "four kinds of piece" er en visuel ikke-oversættelse af den amerikanske publikation State of the World's afsnit om håndvåben. Billederne indgår i Forfatterskolens antologi Følgesvend til Verdens Tilstand, der udkommer på Adressens Forlag om kort tid. Afsikr musen, sigt, skyd! 29/11/05

Her har man altid med sig - "Det er, som om litteraturen har gennemgået en udvikling, kritikken kun befinder sig i puberteten af." Anna Hallberg efterlyser i sit essay (først holdt som oplæg på OEI-seminaret Post-Poesi) en mere åben og prøvende litteraturkritik, der kan matche den slagkraft og opfindsomhed, man finder i Nordens eksperimenterende litteratur i dag. Med udgangspunkt i Lars Mikael Raattamaas visuelle digt "Al-Jazeera" går hun tæt på modstanden og dens retoriske strategier. Dén diskrimination, vi alle til en vis grad er fanget af. 29/11/05

Fars ven John - Normalt fortæller skiltene i supermarkedet, hvad varerne hedder og hvad de koster. Men når Christian Bretton-Meyer og Søren Petersen har været forbi, er den lokale Aldi ikke helt den samme. Deres samling af egne supermarkedssedler er netop udkommet på discountgult papir hos Space Poetry. Titlen er Fars ven John. Afsnit P bringer en særlig billedudgave. 8/6/05

Mellem linjerne - Julie Kramme Guldbæk har reflekteret over, hvilke reklamer, vi udsættes for i det offentlige rum - billeder, der er blevet så klichéfyldte, at de næsten preller af. I et forsøg på at synliggøre dem igen, har hun oversat billederne til tekst. 8/6/05

konkretpoesi.se - Afsnit Ps store virtuelle udstilling konkretpoesi.se præsenterer den svenske konkrete poesi fra 1960'erne for første gang for et dansk publikum i et omfang og en form, den fortjener. Martin Deichmann og Christian Yde Frostholm introducerer en grænseoverskridende periode i den svenske litteratur i ord, lyd, billede og bevægelse: Ekbom, Fahlström, Hammarberg, Hodell, Johnson, Nylén og Reuterswärd. Som en tråd op til i dag rummer konkretpoesi.se desuden en præsentation af den nye generation af svenske "konkrete" digtere, ”Generation OEI”. 20/5/05

Arabisk og asemisk kalligrafi - Den arabiske skrift er omgærdet af mystik og uforståelighed, måske fordi den er udspændt mellem den største betydning og den rene abstraktion - gennemsyret af metafysisk betydning og fuld af ærefrygt. Samtidig har forbudet mod det figurative og repræsentationen avlet en ustyrlig vækst af mønstre og arabesker. Karen Wagner introducerer en række moderne kalligrafer: mellemøstlige, ofte eksilerede kunstnere, som skaber forbindelse til fortidens tradition, såvel som vestlige "asemikere", for hvem kalligrafien åbner en alternativ indgang til skriftbilledet, oplevelsen af sproget, ja måske endda selve tanken. 8/2/05

 

Let's Enjoy... Japanese Characters - Japan er en anden verden fuld af flotte og gådefulde tegn - gennemsyret af en stolt skrifttradition og ikke så lidt overtro. Men det er også et land spækket med søde og sjove væsener, hvor selv politi og brandvæsen foretrækker at se sig selv som tegneseriefigurer. Christian Yde Frostholm har set på ideogrammer, neonreklamer, skilte, grafitti og det, der ligner, i Tokyo, Kyoto og omegn. Se lysbilledshowet. 8/2/05

 

Offentlig udsmykning - sprogets modstand - Lyden af klaprende tastaturer i Rotundan. Arrangøren Elin Strand bød på livepoesi, pærecider og vingummi, da 18 forfattere og kunstnere på en eftermiddag i januar skulle skrive facadeudsmykningen til Stockholms renoverede Stadsbibliotek. Sara Björnstedt Qvarsell rapporterer fra Textonika. 8/2/05

 

2004

Miniatureskrift og andet uendeligt småt - Såvel religiøse lærde som forfattere og billedkunstnere har eksperimenteret med at formindske skriften til ulæselighed. Den mikrografiske kunst gemmer på en hemmelighed. Karen Wagner forfølger mikrografien op gennem historien, fra den jødisk bogkunst, hvor det vrimler med kalligrammer, "carpet pages" og sefardiske arabesker frem til Robert Walsers tætte krat af sætningsguirlander, Gary Gisslers godt skjulte tekster og cyberkunstens Institut for Uendeligt Små Ting. 16/12/04

Årets P 2004 - Det ene mere fantastiske P efter det andet har fundet frem til Afsnit P i løbet af året, et utal af forskellige P'er er nu lykkeligt langtidsparkeret i P-kælderen. Da vi ofte har spurgt os selv og hinanden: Hvilket P er mon det allerbedste? - men ikke anet vores levende råd - har vi valgt i anledning af den forestående højtid at nominere i alt otte fantastiske P'er, for til sidst at udvælge det allerbedste. Mine damer og herrer: Se de otte fantastiske P'er, se juryens udtalelser, se det eneste ene vinder-P! 16/12/04

Morfeus i 3P - I dag udkommer Niels Lyngsøs Morfeus - en bog, vi har ventet spændt på. Morfeus er sendt på gaden i kassette, den har ingen for- eller bagside, er sat sammen med ringe i ryggen og rummer tekster, der stritter i alle retninger. Et poetisk eksperiment i 3D, som Afsnit P naturligvis anmelder i 3P: Tre par øjne er sat på sagen. 8/9/04

Afrevne ord [netversion] - Samtidig med udgivelsen af Christian Yde Frostholms nye bog, Afrevne ord, på Borgens Forlag, udkommer et udvalg af bogens tekster i en særlig netversion her på Afsnit P. Den virtuelle version af bogen rummer desuden en fotografisk serie, ligeledes af Christian Yde Frostholm. Teksterne og billederne, som her går i dialog, er blevet til i et parallelt forløb og beskriver fra hver deres vinkel ét og samme univers - byrummet. 1/9/04

P-bås nr. 100 - P-kælderen har nu rundet de første 100 fyldte båse. P'erne er kommet til os i en lind strøm, og blandt de senest parkerede er både et lydligt, et stjålet og et fra Ulysses. Der er tilsyneladende ingen ende på P! Men der er heldigvis stadig ledige pladser på de underste dæk. Hvem ved, om vi inden længe bliver nødt til at grave endnu dybere? 9/7/04

Lykkelig ulæselighed - For Roland Barthes var skriften uløseligt forbundet med kroppens bevægelser - en lystfyldt rytmisk aktivitet - og dens sande væsen befandt sig på vrangsiden: i den lykkelige ulæselighed. Karen Wagner skriver om Barthes og nogle af hans valgslægtskaber, billedkunstnerne Bernard Réquichot og Mirtha Dermisache, samt om deres digitale efterfølgere, Maria Mencia og Yi Zhou, der puster nyt liv i skriften, herunder den håndskrevne. 23/6/04

Gang i Norden - Morten Søndergaard har begået et udkast til en komparativ analyse af de nordiske gangarter. Udgangspunktet er de små gående mænd (og en enkelt kvinde) på de respektive landes forgængerskilte - fra den danske bodysnatcher til artikelforfatterens klare favorit: den norske hitmand. 23/6/04

 

Digternes bykort - Er det for at straffe digterne, at man tildeler dem så triste gader? spurgte Raymond Queneau. Han selv er blevet "hædret" med både en gade og en blindgyde. Christian Yde Frostholm har opsøgt nogle af digtergaderne i Paris - fra Rue Jules Verne til Avenue Stéphane Mallarmé - i periferien, nybebyggelserne, slummen. 23/6/04

 

8 Post-it til The Blind Pavilion - Bog-annekset til Olafur Eliassons udstilling The Blind Pavilion på Venedig Biennalen i 2003 er en suveræn sammensmeltning af ord- og billedkunst. Men bogen er også flygtig som ind i helvede - nomadisk, legende og ubegribelig. Af samme grund tog det sin tid for Martin Deichmann at få skrevet om den på Afsnit P. Nu gør han det til gengæld i form af otte Post-it-lapper. 23/6/04

Klavs Bondebjerg er død 23/6/04

Sven Dalsgaard-legatet til Afsnit P 14/5/04

P-kælder - Mon ikke P er det ensomste bogstav i alfabetet? Det, som oftest må stå alene, isoleret fra de øvrige. Tænk på p-bøde, p-pille, p-tærte, p-dag og... p-kælder. Men mon ikke også, det er det stolteste - og flotteste? For os på Afsnit P har P'et altid stået som noget særligt. P'et kræver sin plads! Afsnit P har derfor åbnet eget p-anlæg i kælderetagen, hvor vi i tiden fremover vil parkere alle tænkelige udgaver af bogstavet. Forsvundne, fundne, flygtige og faste. P skal finde hjem til P, og du skal hjælpe til! 3/3/04

Hørebilleder - Thomas Bidstrup Jeppesens interview med komponisten Hans Sydow handler om lydkunst, hørebilleder og pionerer som Else Marie Pade, samt om at arbejde musikalsk med digte af blandt andre Tom Kristensen og Halfdan Rasmussen. Vi bringer samtalen som otte hørebilleder: diskret visualiseret webradio. Det drejer sig om at lytte efter. (TBJ) 3/3/04

 

Listetema:

Evokation - Morten Søndergaard leverer med sit "listedigt", Evokation, den poetiske optakt til en liste af bidrag fra både nye og velkendte navne her på Afsnit P, alle med udgangspunkt i - listen. Velkommen til årets første release! (MS) 20/1/04

Foreløbig inventaropgørelse med eksempler - Et par tilfældige fotoalbum af ældre dato er udgangspunktet for Lotte Skadborg Hansens Foreløbig inventaropgørelse med eksempler. Projektet er første udkast til et klassifikationssystem, som oplister kategorier, underkategorier og deres indbyrdes forbindelser. Måske de første brikker til et overblik over verdens inventar? 20/1/04

Alfabet 1-4 - Jens Keis Kristensens Alfabet-serie, som her for første gang præsenteres samlet, opstod af en drøm om "at fylde skærmen op med en kompakt masse af bogstaver, der ikke nødvendigvis skulle betyde noget som helst". Men den voksede - blandt andet til en sand byhyldest. (JKK) 20/1/04

Lys i lygterne - Martin Deichmann bidrager med ti fundne liste-digte. Alle på ti linjer, men i varierende typografisk snit. Ifølge den glade finder er det "på en gang konkret poesi og meningsfyldte ordtupperware". (MD) 20/1/04

Lille betragtning over listen hos Borges - Overalt i Borges' forfatterskab findes lister, kataloger og kategorier, som på foruroligende vis rokker ved grænserne for, hvad det vil sige at liste, katalogisere og kategorisere. Morten Søndergaard gør sig en betragtning og kommer med et eksempel. (MS) 20/1/04


2003

For en person med verbale pupiller og en vis tålmodighed - Forlaget Arenas 945 sider tykke Johannes L. Madsen-samling, JLM, fra dette efterår er med sine prikdigte, bogstavlabyrinter og Nedspildt spruttende af syre en fornem tidsbilledserie. Martin Deichmann har set på alle bladene - og lyttet til Halfdan E og Martin G's cd med JLM-digte, Smarte pletter mellem fingrene. Han foretrækker digteren, når han er kort og konkret. (MD) 8/12/03

Webessay - en poetik undervejs - Snarere end at være en fast defineret genre er essayet i dag blevet en måde at opleve verden på. Webessayisterne Charlotte Hansen og Karen Wagner indkredser i deres nye Afsnit P-udstilling essayet som litterær genre i en digital tid. De tager læseren med på en rejse i en vildtvoksende labyrint af citater, brudstykker, billeder, lyd og egne ord - formet som breve hjem fra en række udflugter i stoffet og samlet i et rejsevenligt, handy format med tilhørende guidebog. 28/11/03

Af blæk er du kommet, af blæk skal du igen opstå - Zhang Huan-udstillingen i Nikolaj i København bød på mange spektakulære scenarier, smukke som frastødende. For en vesterlænding, der har sit følsomme flæsk og sit ego kært, var det en grænseoverskridende oplevelse, skriver Karen Wagner i en indkredsning af den kinesiske billedkunstners fotografiske selvportrætserie og "skriftritual" Stamtræ. (KW) 20/10/03

Plog - Afsnit P har fået ny forside og en helt ny undersektion: plog'en. Plog dig ind på Afsnit Ps nye kollektive logbog om visuel poesi, skrevet af nogle af vores faste bidragydere. Og brug brevsektionen til at blande dig i snakken. 2/10/03

Program:Møntvask - Set fra et arkitektonisk og historisk perspektiv er møntvaskerierne fascinerende offentlige byrum med enestående interiører, eksotiske facadeskilte og en helt særlig social omgangsform. Gruppen StadtFlurs udstilling Program:Møntvask dokumenterer og karakteriserer i tekst og billeder en række af disse tidslommer i storbyen - og går i dialog med dem ved hjælp af en særlig lille booklet udgivet til ære for vaskerikunderne. Se det her på Afsnit P. 22/8/03

Santorini Sign Language - Christian Yde Frostholms lysbilledshow fra sommerlandet inviterer på rundvisning: Besøg skilteskoven på den græske vulkan- og ferieø Santorini og få en indføring i en kunst med stolte traditioner. Klik - nyt billede. (CYF) 15/7/03

Sneglen og udestuen - "De døve vil aldrig høre ordene/ thousand island dressing", som der står i Christian Bretton-Meyer og Søren Pedersens nye haikusamling Fortsat god weekend. Frank Sebastian Hansen har læst bogen og fortæller om de to kunstneres andet relaterede projekt: Dressing Kaniner. (FSH) 15/7/03

Kjærstad, hyperroman og hieroglyffer - Jan Kjærstads seneste roman Tegn til Kærlighed handler om at finde de magiske skrifttegn, som fører til kærlighedens lige så magiske kraftfelt. Bogen går amok i bogstavernes taktile verden og deres religiøse betydningsindhold. Samtidig er romanens sætninger fyldt med ladede detaljer, hvor næsten hvert ord rummer en "linkmulighed". Karen Wagner trækker i sit essay tråde til Kjærstads egne overvejelser om romanen i internettets tidsalder - og til den netop udkomne danske udgave af Nøgle til de ægyptiske hieroglyffer. (KW) 30/4/03

Word on the street - Hver morgen går Lene Wissing fra København V til K. På sin vandring møder hun "word on the street" - alle de skrevne ord, der fyger ind i dem, der går på gaden. Nu kan du gøre vandringen efter på din computerskærm. Walk the mouse! (LW) 30/4/03

Det er det - Den britiske billedkunstner Louise Hopkins benytter sig af allerede eksisterende og velkendte genstande - møbelstoffer, landkort, millimeterpapir, bøger og avissider - som hun omdanner til nye billeder og utopiske verdener. Tatiana Maria Lund har set hendes seneste udstilling i London og introducerer til værket. (TML) 30/4/03

Tunesiske tilstande - Klavs Bondebjerg leder os igennem en serie af tilstande i fotografier, digte og prosastykker fra en rejse i Tunesien, heriblandt fra to kirkegårde, en kristen og en muslimsk. Og digteren stiller spørgsmålet: "Hvis nu skyggerne (...) blev på jorden (...) hvilket mønster ville jeg så få at se/hen ad aften?". (KB) 30/4/03

Kufferterne/Fodbold - "Efterhånden som divisionsforeningen tillod, at granater og mindre håndvåben benyttedes under kampene, blev undervisningen af praktiske grunde forestået af Forsvaret. Reglen om, at man ikke måtte røre bolden med hænderne, blev erstattet af retten til at benytte laserstyrede raketter og klyngebomber." Morten Søndergaard skriver om fodbold - og kufferter. 30/4/03

Illustrerede digte - Martin Deichmann har kastet sig ud i en bunkeanmeldelse af tre digtbøger, der har én ting til fælles: de er illustrerede. Hans Luchts Så smukt har skoven ikke stået siden S/H, Birgitte Krogsbølls Wöldums pulsar syndrom (Det går formodentlig over) og Viggo Mortensens Nye falsknerier. Anmelderen er ikke ubetinget begejstret. (MD) 30/4/03

En ømhed for alt som er menneskeligt - Hos digteren Morten Blok er Lissabon blevet en uundgåelig størrelse. Byen har på mange planer sat sig igennem i hans poesi. Det fortæller han om i en samtale med fotografen Frank Sebastian Hansen, en samtale, der også handler om hans poetiske bestræbelser - om skønhed, sansning, erindring, metafor, inspiration og det skrivende jeg - og som ledsages af en dialog på Lissabon-digte og -fotografier af de to samtalepartnere. (FSH) 9/4/03

M.M. - et brevprojekt - Digteren Mette Moestrup sendte digtet "M.M. (Selvportræt)" fra sin nye digtsamling Golden Delicious til 300 personer med initialerne M.M. Deres navne og adresser fandt hun i telefonbogen for København og omegn. Hun bad dem om selv at indskrive eller omskrive digtet i hånden. Tilbage kom i alt 57 versioner af M.M., som nu alle kan læses og bladres i på Afsnit P: brevdigte fra alskens vidt forskellige mennesker, som blot har forbogstaverne til fælles. 9/4/03

Sæt barnet i vasen for enden af midnat -
Tristan Tzaras 25 digte (1918), der netop er udkommet på dansk, er en lille fræk sag og en væsentlig del af det fundament, hvorpå både modernitetens og postmodernitetens litterære tempel hviler. Tzara skriver jungletrommer, strubesang, smertensskrig og kaudervælsk. (MD) 2/4/03

Du har ingenting set endnu - Ikke blot præsenterer billedkunstneren Jesper Fabricius i Den danske Radeerforenings nye årsskrift et udpluk af de i alt 453 værker, som foreningen igennem de sidste 150 år har ladet fremstille og udsendt til sine medlemmer - han sender os direkte ned i det trykte og grafiske værks hjertekammer: papiret og sværtens korporlige møde. Og samtidig har han som kurator på Charlottenborgs Mellemdæk indledt en udstillingsrække, der bevidst forsøger at manipulere med værkerne. (CYF) 17/3/03

På cykelhjelm med avantgarden - Der var en syden og en boblen i 1910'ernes og 20'ernes kunstnermiljøer. Af røg spændetrøjer og høje hatte - ind kom remser, ordspil, pludren, hilsner og hurraråb. Mest karakteristisk for tiden er måske den visuelle orientering. Martin Deichmann har læst fire avantgarde-udgivelser, som alle er kommet på dansk denne vinter. Digterne hedder Hans Arp, Vicente Huidobro, Max Jacob og Francis Picabia. (MD) 10/3/03

Corydon - mellem ord og billede - Digte, calligrapoetica, akvareller, tegninger, fotografier, citater - ja sågar pindefigurer og poesimaskiner - af den danske digter og billedkunstner Robert Corydon (1924-84). Værkerne knyttes sammen af associerende tråde, animeres og kommenteres. Arrangeret af Thomas Bidstrup Jeppesen og Christian Yde Frostholm med katalogtekster af Martin Deichmann.
21/1/03


2002

Det trykte ords revolte - Hvis man gik glip af vinterens Louisianaudstilling Russiske avantgardebøger 1910-1934, er der gudskelov stadig arrangøren MoMA's fænomenale website til udstillingen. Karen Wagner har besøgt begge dele og byder på en udførlig introduktion. (KW) 21/12/02

Jeg tænker, altså er jeg ikke James Brown - Tomas Thøfners seneste digtsamling Sjælens atomer er med sin sproglige enkelhed og sine suverænt sammenflettede billeder et interessant bud på, hvordan tænkning og poesi kan forenes, skriver Frank Sebastian Hansen. (FSH) 21/12/02

Når digterne danser discoflamenco - "Det er ikke nødvendigvis formen, man altid skal eksperimentere så meget med", udtalte Naja Marie Aidt engang i 90'erne. Nu har hun ikke desto mindre gjort det i to bogværker - storstilet sammen med fotografen Kim Lykke og i mere klassisk forstand med billedkunstneren Håkan Blomkvist. "Et stemningskick" kalder Karen Wagner den førstnævnte udgivelse. (KW) 5/12/02

De ved ikke hvordan kirketårnet står - Nogle af Kurt Schwitters' digte giver faktisk mening. Andre - ikke mindst de konkrete og lydlige - må man træde ind i som i hans "Raddadistmaskine": med sine sansers fulde brug og komme ud af fuldstændig fra forstanden. Martin Deichmann skriver om den nye Schwitters-udgivelse i Borgens Verdenslyrik-serie, Anna Blomst og andre digte. (MD) 5/12/02

Afsnit Ps nye Parlør - version 2.0 oktober 2002

Hultenberg/Handberg: Geist, 2002 - Fotografen Claus Handberg Christensen og maleren Kristofer Hultenberg blandede billeder på deres én-ugers udstilling Geist i København i august. Nu får du en chance mere for at se den på Afsnit P - og her kan du selv kombinere værkerne. Thomas Hvid Kromann har skrevet sig ind på eksperimentet. (CHC, KH, THK) 26/9/02

Hurlumhej og hjerteleg - Morti Vizki og Christian Skeels ord- og billeddialog i deres aktuelle Rejsebog skaber et eksotisk univers, hvor billede og digt får lov at kommunikere, åbne for hinanden og uddybe en stemning eller sansning, skriver Karen Wagner. (KW) 26/9/02

Poesiens par nr. 7 - Digterne Morten Søndergaard og Tomas Thøfner indvinder hidtil uopdaget ordland i deres fælles bogprojekt, Hypoteser for to stemmer. Frank Sebastian Hansen har nærlæst den seneste version. (FSH) 26/9/02

eroderet /.../lodret vekslende /.../68 - Jonas Olesens første bidrag til Afsnit P er en serie fragmenter af en romantekst, der er blevet udsat for kraftig erosion - bogsider ødelagt af computerens vejr og vind. Skjulte lag kommer til syne, ny mening opstår, og originalens prosa bliver til (visuel) poesi. (JO) 8/8/02

Now you see it... now you see it... - Objekterne bringes til live og ordene tager ny form hos den britiske kunstner Ceal Floyer, som indtil 1. september udstiller i x-rummet på Statens Museum for Kunst. (TML) 8/8/02

Afsnit Ps nye Parlør - version 1.0 juni 2002

Et lejlighedsdigt - Digteren og fotografen Claus Handberg Christensens seneste bidrag til Afsnit P er et digt og en billedserie tilegnet tiden (kræver Flash). (CHC) 3/5/02

Tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsasa - Pippi Langstrømpes ukuelige optimisme, hendes imponerende styrke og hendes anarkistiske humor er forbilledet for den schweiziske kunstner Pipilotti Rist, som for nylig deltog på udstillingen Et særligt syn på Gl. Holtegård. Frank Sebastian Hansen har set nærmere på hendes bogværk Apricots Along the Street. (FSH) 3/5/02

Netværkssamfundet på camping - Billedkunstneren Ane Mette Ruges udstilling Hortus Digitalis, Den digitale have, på Museet for Samtidskunst i Roskilde i foråret var en totalinstallation, som gik fra rum til rum såvel som ind og ud af huset: én lang serie tankespring og transformationer, men holdt i et meget stramt greb. (CYF) 3/5/02

Kort nyt - Apropos vores udstilling Vigilance Propreté: fotografen Alexandra Martini har foretaget intet mindre end en jordomrejse i skraldespande. Per Mollerup har skrevet en rigtig håndbog - om hånden som visuelt medium og motiv. Lars Movin og Steen Møller Rasmussen har revet nogle dage ud af Dan Turèlls kalender. Samtidig har Astrid Gjesing udgivet en kombineret ord- og kalenderbog. (CYF) 3/5/02

Spring 2002 - David Bellingham har sendt os et forårskort. (DB) 3/5/02

Vigilance Propreté - udstilling af Christian Yde Frostholm / marts 2002

Os og dem er skaber og bruger - ikke borger og stat
"Ytringsfriheden er under angreb. Det handler ikke kun om vore lønninger som kunstnere, men såvel det danske som verdenssamfundet som tænkefrit eller tankefrit samfund," skriver digteren Kenneth Krabat. 11/3/02


2001

BAM - Billedkunstneren Thomas Seests første bidrag til Afsnit P bærer titlen BAM, "et ord, som på trods af dets ordlyd end ikke er et ord". En meditation over mediet og dets nye sprog. (TS) 6/11/01

Konkret poesi som skulptur - Der er både nerve og præcision i den svenske digter, designer, fotograf og billedkunstner Hans-Christer Ericsons udstilling på Den sorte Diamant, HCE. En særegen blanding af melankoli, mystik og minimalisme. (KW) 6/11/01

Det er et bånd der løber - Jenny Holzer skriver på Paris. Efter Firenze og Venedig, Rio og Oslo kom den amerikanske kunstner også til lysenes by med sine kæmpe tekstprojektioner og en installation i en kirke. (CYF) 6/11/01

Udefra - korrespondentbidrag / 1999-2001

Turen går til Firenze - korrespondentbidrag 29/8/01 (MS)

Sandskaber - snapshots fra Sahara - korrespondentbidrag 29/8/01 (KB)

Amoklæsning - pressemeddelelse 29/8/01

Amoklæsning - syv personer læser Simon Grotrians Risperdalssonetterne af Simon Grotrian / august 2001

Mærkelig Meningsløs Sludder - pressemeddelelse 25/8/01

Mærkelig Meningsløs Sludder - udstilling af Hans Sydow og Christian Leifelt / august 2001

In the Making - foromtale 4/8/01 (CYF)

Digital litteratur - et laboratorium for den digitale kultur - debatindlæg  4/8/01 (SP)

On Off - net art online and in print - version 3.0 juli 2001

Gaderne - byen skriver - udstilling i syv dele / sommeren 2001

Sonne ordklip - pressemeddelelse 14/5/01

Sonne ordklip - Jørgen Sonne-udstilling / maj 2001

Morten Søndergaard: Otte forsøg på at forstå hvad en bog er - 23/4/01 (MS)

Mai Misfeldt: Bogen jeg ikke skriver - 23/4/01 (MM)

På bog - korrespondentbidrag 23/4/01 (LW)

Tigerhajen fra Durban - korrespondentbidrag 23/4/01 (KB)

Tóroddur Poulsen og Bjarne Werner Sørensen: Villvísi - anmeldelse og uddrag 23/4/01 (MM)

Jakob Kolding. Katalogbog - anmeldelse 23/4/01 (KJS)

Avantgarde i russisk bogkunst. Det kongelige Bibliotek - anmeldelse 23/4/01 (CH)

Brouillons d'écrivains. Bibliothèque nationale de France - anmeldelse 23/4/01 (CYF)

Raymond Queneau: Stiløvelser (2. udg.) - bookmark 23/4/01 (CeH)

Om at kunne kende forskel på højre og venstre - korrespondentbidrag 23/4/01 (MS)

Kort nyt (verdensbogdag-tema) - 23/4/01

On Off - net art online and in print / version 2.0 april 2001

Franck Mouteault: Silhuet Grid Kontur - pressemeddelse 23/3/01

Silhuet Grid Kontur - udstilling af Franck Mouteault / marts 2001

William Anastasi: A Retrospective og Anastasi Bradshaw Cage - anmeldelse 14/2/01 (CYF)

Douglas Gordon på skrift - anmeldelse 14/2/01 (CYF)

Kunsthæfte nr. 2 og Real Time Wind In My Garden Uncontrolled - anmeldelse 14/2/01 (FSH)

Martin Deichmann om Robert Corydon i Den blå Port 53 - anmeldelse 14/2/01 (KW)

Poesi.dk på igen - link 14/2/01 (PE)

Stefan Kjerkegaard: Digte er bjergede halse - om Simon Grotrians forfatterskab - anmeldelse 14/2/01 (KW)

Niels Henrik Svarre Nielsen: Biografisk Skygge Leksikon (Pedersen-Poulsen) - bookmark 14/2/01 (CNP)

Pist Protta 46 - anmeldelse 14/2/01 (CYF)

Jens Blendstrup: Eunuka tur//SLASH//RETURN - korrespondentbidrag 14/2/01 (PE)

Foranstaltninger - korrespondentbidrag 14/2/01 (KB)

Om at køre baglæns - korrespondentbidrag 14/2/01 (MS)

Kort nyt - 14/2/01


2000

On Off - net art online and in print / version 1.0 december 2000

Samtale mellem to talende oliventræer - korrespondentbidrag 15/12/00 (MS)

Claude Closky og Thomas Hirschhorn - korrespondentbidrag 15/12/00 (TML)

Jegvilaltidelskedig - korrespondentbidrag 15/12/00 (LW)

Shatti Al Qurm - korrespondentbidrag 15/12/00 (KB)

Sensational London - korrespondentbidrag 15/12/00 (MB + ML)

Peter Greenaway: Flyga över vatten og Morten Søndergaard: Tingenes orden - essay 15/12/00 (KW)

London Artists Book Fair - anmeldelse 15/12/00 (DB)

Rasmus Nikolajsen: digte om lidt - bookmark 15/12/00 (CNP)

iSketch - anmeldelse 15/12/00 (CL)

Digtjulekalenderen 2000 - december 2000

Øverste Kirurgiske nr. 30 og Øverste Kirurgiske Billedbog nr. 1 - anmeldelse 30/10/00 (CH)

Tomoko Takahashi: Word Perhect - anmeldelse 30/10/00 (TML)

Dokument 4 - anmeldelse 30/10/00 (CNP)

Charlotte Engberg: Billedets Ekko - anmeldelse 30/10/00 (KW)

Schaulust! (uddrag), Lissabon - fotoserie 30/10/00 (FSH)

Ursula Andkjær Andersen: Lulus taler og sange - bookmark 30/10/00 (KW)

De sene nyheder, Sejerø - korrespondentbidrag 30/10/00 (KB)

John Maeda's verden - korrespondentbidrag 30/10/00 (ML)

Hamish Fulton og David Shrigley - korrespondentbidrag 30/10/00 (TML)

Sprogets Beskyttelse - korrespondentbidrag 30/10/00 (LW)

Kort nyt - 30/10/00 (CYF)

Frederiksberg Antikvariat - fotoserie og tekst 16/10/00

Peter Wütrich - omtale 16/10/00

Den blå Port 51 og 52 - duetomtale 16/10/00

Nicolaj Stochholm: 25 digte og en drøm - bookmark 16/10/00

Inflated Constructions, [...] og min død ville kun være begyndelsen og USA - anmeldelse 16/10/00

David Bellingham: Copenhagen Sections på afsnitp.dk - pressemeddelelse 1/10/00

Copenhagen Sections - udstilling af David Bellingham / oktober 2000

Ebbe Stub Wittrup: Exciting Comfort - anmeldelse 6/9/00

Thyra Hilden og Tomas Thøfner: det synkrone - anmeldelse 6/9/00

Yours Truly - anmeldelse 6/9/00

Peter Nielsen: Gule og grønne skove - bookmark 6/9/00

Hans Holten Hansen: Omslag - anmeldelse 6/9/00

Brødrene Gedicht - anmeldelse 6/9/00

The Wake - foromtale 6/9/00

Veronikas hævn, Arken - anmeldelse 21/8/00

Mere Luft (Forfatterskolens Skriftserie LEGENDA nr.1) - anmeldelse 21/8/00

Bogbroen, Hovedbiblioteket, København - anmeldelse 21/8/00

The Colonel Group Show, Fotografisk Center - anmeldelse 21/8/00

Trapholt-eksperimentet - anmeldelse 21/8/00

Tóroddur Poulsen: Vandet lyder som om nogen har drukket af det - bookmark 21/8/00

Kort nyt - 21/8/00

Gammelt nyt - kort nyt forår-sommer 2000

Landskaber omkring digtet Kompas - pressemeddelelse 30/6/00

Landskaber - omkring digtet Kompas - udstilling af Morten Søndergaard, Christian Leifelt og Christian Yde Frostholm / juni 2000

Inger Christensen: Hemmelighedstilstanden - anmeldelse 30/6/00

Henri Michaux: Pollagoras' alderdom - anmeldelse 30/6/00

Féderico García Lorca: Sonetter om den mørke kærlighed - anmeldelse 30/6/00

Henrik Plenge Jacobsen på Rooseum - anmeldelse 30/6/00

Hvedekorn 1/00: Wisconsin Death Trip - anmeldelse 30/6/00

Hans-Jørgen Nielsen: Sort på hvidt - bookmark 30/6/00

van Gogh #4 - anmeldelse og smagsprøve 4/6/00

Banana Split 18 - anmeldelse 22/5/00

Postkortprojekter: Kærlighedskort og Poesi i bevægelse - 15/5/00

Ib Michael: Rose Mundi - anmeldelse 15/5/00

Jørgen Leth: Billedet forestiller 15/5/00

POET - dansk-bosnisk litteraturtidsskrift 15/5/00

Marcel Proust: Om læsning - anmeldelse 20/4/00

Erik Steffensen: Huler og udgange - anmeldelse 20/4/00

Peter Laugesen: Trashpilot - bookmark 20/4/00

Jasper Sebastian Stürup: Svimmel - anmeldelse 20/4/00

Kærlighedskort - april 2000

Lessons in Urban Education - plakatprojekt i Oregon 24/3/00

Mariko Mori i Malmö - anmeldelse 24/3/00

Fremtidens, fortiden eller den tidløse bog - om Gutenberg21 og Verdensbogdagen 16/3/00

Poul Borum: Kritisk alfabet - anmeldelse 9/3/00

Pistprotta 34-45 - anmeldelse 9/3/00

Kaspar Kaum Bonnén: Træning - øvelser for rum - anmeldelse 9/3/00

Annemette Kure Andersen: Fraktur - bookmark 9/3/00

Hvad er visuel poesi? - pressemeddelelse 9/3/00

Hvad er visuel poesi? - udstilling med 18 deltagere / marts-maj 2000

Ted Hughes: Fødselsdagsbreve - anmeldelse 10/2/00

Thomas Wolsing: Beyond Zero - anmeldelse 6/2/00

Dokument 3 - anmeldelse februar 2000

Den blå port 50 - anmeldelse jan 2000

Kritik 142 - anmeldelse jan 2000

Banana Split 16 og 17 - anmeldelse dec-jan 2000

Henrik Nordbrandt: Egne digte - bookmark jan 2000

År nul - pressemeddelelse januar 2000

Gode intentioner - Jasper Sebastian Stürup og Kristofer Hultenberg / januar-marts 2000
 

1999

Ørets kamp med øjet - anmeldelse af Den blå Port 48 - dec 1999

Den hvide by - anmeldelse af Morten Blok: Capital - dec 1999

Detaljen i teksten - boganmeldelse - dec 1999

Ark, Ildfisken og Pist Protta - nye numre - dec 1999

Interaktiv roadmovie - cd-rom-anmeldelse - dec 1999

Naja Marie Aidt: Rejse for en fremmed - bookmark nov-dec 1999

Digtjulekalenderen - de 24 låger - dec 1999

Bogforum 1999 - skrevet ind i leksikonnet - nov 1999

Robert Wilson i København - Brev - nov 1999

Krydsfelt: Christina Hesselholdt på lyd - nov 1999

Jakob Martin Strid: Mustafas kiosk - nov 1999

Levende ord og lysende billeder - okt 1999

Homer på Glyptoteket - efterår 1999

Efterårsudstillingen - efterår 1999

Claus Carstensen: digt (samling), d.t. - efterår 1999

Webdrama - interaktive internetværker - efterår 1999

Niels Lyngsø: Force Majeure - bookmark okt-nov 1999

Afsnit P åbner webgalleri - pressemeddelelse okt 1999

 

1994-98

Afsnit P før nettet (1994-98)

tilbage til aktuelt | arkiv
 

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

1994-98

alfabetisk indeks

galleri-oversigt

plog-oversigt