- kursusbeskrivelse
-
eksempler

- relevante links
- priser
- gymnasiereform 2005

Eksempler på digitale tekstgenrer

Webessay

Hvad sker der med essayet, når det forlader bogsidens faste form og træder ud i nettets virtuelle rum? Webessay er et bud på et digitalt meta-essay: et svimlende tekstvæv af citater, fotos, kunst og musik iscenesat ud fra de to essayisters associationer og personlige bibliotek og tilrettelagt som fire metaforiske rejser: den videnskabelige ekspedition, den indre rejse, storbyferien, rumturisme.

Landskaber - omkring digtet Kompas

En kortlægning af Morten Søndergaards digt Kompas fra digtsamlingen Bier dør sovende (Borgen 1998) i tekst, grafik, billede og lyd. Udstillingen undersøger, hvordan et digt bliver til, og i hvilke retninger digtet også kunne have bevæget sig, hvis digteren havde truffet andre valg. Det er musens bevægelse, de valgte klik, der bestemmer, hvordan man bevæger sig rundt i værket. De mange lag af tekster i alle retninger - nogle animerede - skaber en uoverskuelighed, som man som læser må give sig hen til.

Amoklæsning

En vildtvoksende undersøgelse af den litterære læsning. Syv digtlæsere med forskellig faglig baggrund forfølger deres egne associationer og lidenskaber i en læsning af Simon Grotrians Risperdalsonetterne. Videoer, udskrifter, citater, billeder og stills supplerer hinanden i en mosaik, hvor de syv stemmer kommenterer digtene og rækker ud efter andre værker og fortolkninger. Den grafiske præsentation bringer de enkelte stemmer i dialog.

Plog

Kollektiv logbog om visuel poesi, hvor en lille håndfuld faste bidragydere løbende udforsker og formidler værker fra det æstetiske område mellem ord og billede. Webloggenren er bygget op omkring linket: referencen ud til andre artikler, værker, weblogs m.m. Den lægger op til diskussion og giver brugeren mulighed for at kommentere hvert enkelt indlæg. Blogging er et effektivt og lynhurtigt redskab til vidensudeling, idéudvikling og refleksion. Formidlingen er umiddelbar - tanker præsenteres, mens de bliver til.

 

kursusbeskrivelse | links | priser | gymnasiereform