Ny formulering


| 12/6/08

Velkommen til Plog Ultra, Afsnit Ps nye blog for to stemmer. Plog Ultra bygger oven på Ploggen der siden 2003 har undersøgt grænseområdet mellem ord og billede. Den nye Plog i forbedret udgave er formmæssigt mere elastisk og emnemæssigt strammere, dog uden at udtørre huden – der er stadig plads til leg og meningsløs sludder.

Her vil vi – Christian Yde Frostholm og Karen Wagner – skrive om litteraturen uden for bogen og i mødet med andre andre kunstformer – på nettet og i det offentlige rum. Ligesom vi undersøger selve bogbegrebet – den fysiske, den digitale; bogen som objekt, rum og metafor.

Hvad sker det med skriften og det poetiske sprog når det forlader bogsidens statiske og éndimensionelle ramme og slippes fri i det fysiske eller virtuelle rum? Hvordan forandrer det litterære sprogs udtryksformer sig når det bliver rum eller anvendes i et medium, der er flydende, gestikulerende og tredimensionelt ligesom det selv? Og hvilke nye læsemåder afføder de nye litterære og tværæstetiske kunstformer?

Plog Ultra er, som alle blogs, et work-in-progress. Vi håber du får lyst til at bidrage med dine kommentarer undervejs.

Kommentér