indlæg med taggen "afsnit p"


Et P set forfra, bagfra og fra siden


| 14/12/09

et-p-set-forfra

“Litteratur og net” hedder temaet for tidsskriftet Bogens Verden nr. 3, 2009. Afsnit P-redaktørerne Karen Wagner og Christian Yde Frostholm blev inviteret til at bidrage og greb chancen til at kaste et blik tilbage på de 10 år der er gået siden Afsnit P gik på nettet i 1999.

Et P set forfra, bagfra og fra siden ser bl.a. på Afsnit P som barn af et paradigmeskift: fra bogsidens statiske skrift til computerens dynamiske rum. Med stikord som rum, arkivnetværk, ord/billededetalje og labyrint giver teksten en introduktion til et udvalg af de mange værker og projekter der alle stadig kan udforskes online. Nu kan artiklen også læses her på Afsnit P.

Bogens Verdens tema rummer desuden bidrag af Martin Johs. Møller, Kenneth Krabat, Morten Helmstedt, Jørgen Hunosøe, Henrik Schovsbo og Bruno Svindborg der bl.a. skriver om den litterære blogosfære, e-bogen, det digitale bibliotek, tidsrøveri og Arkiv for Dansk Litteratur.

E-Poetry 2009 i Barcelona
– en rapport


| 17/6/09

e-poetryibarcelona

Verdensslænget af teoretikere, kritikere og kunstnere inden for den elektroniske poesi mødtes for nylig til E-Poetry, hvis femte udgave fandt sted i Barcelona. Mette-Marie Zacher Sørensen var med og fortæller om højdepunkterne fra den kombinerede konference og festival. Læs hendes rapport.

“Køb den straks”


| 7/12/08

For dem, der – trods vores improviserede pengeløse ploggekalender – alligevel ikke kan lade være at bruge penge, er det stadig muligt at investere i Afsnit Ps første udgivelse i årevis, Christian Yde Frostholms digtsamling Ofte stillede spørgsmål.

Bogen er ”forbløffende vellykket – skarpt sat i værk, underholdende og rørende”, skrev Tue Andersen Nexø i Information. ”Christian Yde Frostholm har gennemført sin konceptuelle øvelse til UG med kryds og slange”.

“Der er mange perler i denne vigtige bog – køb den straks!”, lød Peter Stein Larsens opfordring i Kristeligt Dagblad. Ifølge anmelderen er der ”kun én dansk digter, der virkelig har anvendt det åbne værks poetik med et sublimt resultat, nemlig Christian Yde Frostholm”.

Bogen, som koster kr. 100, kan købes online fra Afsnit P (gratis levering) og fås hos mange gode boghandlere. Læs mere om Ofte stillede spørgsmål her.

Ofte stillede spørgsmål


| 17/10/08

Digtsamlingen Ofte stillede spørgsmål af Christian Yde Frostholm tager sit udgangspunkt i, hvordan vi taler om os selv og hinanden i det særlige offentlige rum, der hedder internettet. Digtene udforsker hvordan informationsteknologien påvirker den menneskelige identitet og selvforståelse, og teksterne er på samme måde som nettet komponeret i et flow af stort og småt, poesi, komik og gru, stemmer og i særdeleshed spørgsmål. I centrum står kærligheden, kønnet og seksualiteten.

Bogen fås hos bl.a. Audiatur BokhandelBryggens BoghandelDen Frie Udstillingsbygning, Det poetiske bureau, Istedgade Boghandel, Møllegades Boghandel, Underwood Ink og vänder sig om,

Læs de første sider og se mere – heriblandt anmeldelser – i pressemeddelelsen.

Afsnit P 2008 | 76 sider | 100 kr. | ISBN 978-87-985715-5-1

Ny formulering


| 12/6/08

Velkommen til Plog Ultra, Afsnit Ps nye blog for to stemmer. Plog Ultra bygger oven på Ploggen der siden 2003 har undersøgt grænseområdet mellem ord og billede. Den nye Plog i forbedret udgave er formmæssigt mere elastisk og emnemæssigt strammere, dog uden at udtørre huden – der er stadig plads til leg og meningsløs sludder.

Her vil vi – Christian Yde Frostholm og Karen Wagner – skrive om litteraturen uden for bogen og i mødet med andre andre kunstformer – på nettet og i det offentlige rum. Ligesom vi undersøger selve bogbegrebet – den fysiske, den digitale; bogen som objekt, rum og metafor.

Hvad sker det med skriften og det poetiske sprog når det forlader bogsidens statiske og éndimensionelle ramme og slippes fri i det fysiske eller virtuelle rum? Hvordan forandrer det litterære sprogs udtryksformer sig når det bliver rum eller anvendes i et medium, der er flydende, gestikulerende og tredimensionelt ligesom det selv? Og hvilke nye læsemåder afføder de nye litterære og tværæstetiske kunstformer?

Plog Ultra er, som alle blogs, et work-in-progress. Vi håber du får lyst til at bidrage med dine kommentarer undervejs.

Plog 1.0-indlæg tagget “afsnit p”


| 11/6/08

Afsnit P på alt_cph – Copenhagen Alternative Art Fair 2007 >>
23/9/07
Højholt digitaliseret – Det kongelige Bibliotek og Afsnit P åbner arkiverne >>
7/8/07
Afsnit P Årets Kulturtidsskrift 2005 >>
19/11/05
Ploggens utopi – Metaplogging 3 >>
15/10/05
Ploggen, Afsnit Ps tænketank – Metaplogging 2 >>
14/10/05
“Plogging”, en sportsgren – Metaplogging 1 >>
13/10/05

Cia Rinnes zaroum


| 8/1/08

justice

Cia Rinnes værk på Afsnit P, archives zaroum, tager sit afsæt i digterens trykte bog zaroum fra 2001. Anders Lundbergs essay er en begejstret læsning af den originale digtsamling som genstand, artists book og visuel poesi – blandt andet med tråde til de konkrete poeters skrivemaskinepoesi, herunder spatialismen. Hans tekst rummer samtidig overvejelser om bogens væsentligste figur, ordspillet, og dets mulige medvirken til den visuelle poesis marginalisering som genre.

archives zaroum [ord i øjet #3]


| 8/1/08

Den finlandssvenske digter Cia Rinnes nye digitale værk archives zaroum består af i alt 29 animerede og interaktive digte. De enkelte digte udvikler sig i takt med at de klikkes frem i små maskinskrevne og håndtegnede forløb, som til sammen danner et myldrende poetisk arkiv. Det digitale værk er en videreudvikling af Cia Rinnes digtsamling zaroum fra 2001, en visuel og filosofisk bog inspireret af blandt andet Dada og Fluxus og skrevet på en lang række sprog. Projektet er sidste afsnit i trilogien Ord i øjet – ny nordisk visuel poesi.

Se archives zaroum. (Læs mere >>)

Plog 1.0-indlæg 2007


| 31/12/07

Alt svik er mot oppmerksomheten – om Gunstein Bakke og Rimbaud >>
27/12/07
Vend kun op og ned på alle ting … >>
12/12/07
“Eit gorrlaust makkverk” – Terje Dragseth på Kaffee Burger >>
8/12/07
Bogstaver på Dybbølsbro >>
1/11/07
Venner, la oss ikke kaste bort tiden – om Dikt & Datt>>
18/10/07
Afsnit P på alt_cph – Copenhagen Alternative Art Fair 2007 >>
23/9/07
Du behøver ikke kalde det poesi – Ottar Ormstad på ePoetry 2007 >>
19/8/07
Sproget er stadig det hus vi bor i – Jesper Fabricius-festival i København >>
14/8/07
Højholt digitaliseret – Det kongelige Bibliotek og Afsnit P åbner arkiverne >>
7/8/07
Undskyld hvad er det I drikker? – FLUXID-fernisering i billeder >>
6/8/07
Litteraturens offentlighetsformer – seminarrapport >>
18/5/07
Jeg husker Joe Brainard i New York >>
8/4/07
Alfabetet, tegn for tegn – Dan Wabers abc-blog >>
6/4/07
Drømmen som brast – Seimi Nørregaards Væggene har ører >>
27/2/07
Den flygtige evighedsblok – A Million Penguins og Arnold Dreyblatts Wunderblock >>
19/2/07
Googlefortællinger på byggepladsen – Doug Fishbone i København >>
16/2/07
Slagsange – Når melodien fortolker teksten >>
28/1/07
Er der nogen spørgsmål? >>
24/1/07
Bogstavernes rækkefølge >>
10/1/07
Alfa beta – to poetiske oppslagsverk >>
6/1/07

Det sublime


| 8/11/07

detsublime

Frank Altschul Jensens fire minutters flashfilm Det Sublime er inspireret af så forskellige folk som netkunstnerne Young-Hae Chang Heavy Industries og sportskommentatoren Svend Gehrs. Værket udfordrer samtidig filosoffen Kants syn på begrebet det sublime: Det, der overskrider det skønne, og som Kant ikke mener kan indfanges af kunsten. Sæt dig tilbage i stolen, og hold fingrene fra musen.

Om Monica Aasprongs Soldatmarkedet


| 3/10/07

omsoldatmarkedeta

Monica Aasprongs Soldatmarkedet er et arbejde under tilblivelse, der til stadighed skifter form, udtryk, medium og format. Titlen dækker over både tidsskriftbidrag, bogudgivelser, installations-, lyd- og netkunst, og senest et interaktivt Afsnit P-projekt. Audun Lindholm opridser i sit essay projektets udvikling fra 2003 til 2006 og kommer med en række bud på, hvordan et sådant uafsluttet og transformerende værk kan læses.

Soldatmarkedet [ord i øjet #2]


| 3/10/07

Anden del af Afsnit Ps trilogi med ny nordisk visuel poesi, Ord i øjet, er Soldatmarkedet skabt af den norske digter Monica Aasprong. Den nyeste udgave af Aasprongs fortløbende og mangesidede værk rummer hele fire forskellige arbejder, som på hver deres måde tilnærmer sig og gør brug af titelordet og dets enkeltbogstaver. To af delene koncentrerer sig om bogstavet t, imens de to andre danner nye morfemer og ord af materialet. Projektet, som gør læseren medskabende, er udført i samarbejde med den svenske medieingeniør Erik Sjödin.

Se også pressemeddelelse.

Læs også Audun Lindholms essay Om Monica Aasprongs Soldatmarkedet.

Garageography 3.0.7


| 7/6/07

Garageography 3.0.7 er en virtuel garage-installation af kunstneren og fotografen Lewis Koch. Udstillingen omsætter et projekt fra Kochs private garage i Madison, Wisconsin (USA) til internettet. Med udspring i forskellige tekster, heriblandt Tristan Tzaras Når tingene drømmer, præsenteres et kabinet af kuriøse genstande: håndstemplede blade, kofanger-klistermærker, fundne ting, fotos, animation og video. Den forgrenede installation rummer også dele fra to tidligere garageprojekter. (Læs mere >>)

Plog 1.0-indlæg 2006


| 31/12/06

Marmortrip – bogsamling af Lasse Krog Møller >>
17/12/06
Propagandapoesi – Jonas Gülstorff: Når gaden taler >>
11/12/06
Konfrontationssøgende digtere i Ungdomshuset >>
9/12/06
Hvorfor publisere hva hvordan – om skandinavisk småforleggeri >>
5/12/06
Sune, se her! – Gadernes private meddelelser >>
17/11/06
Bøjet og ubøjet neon – Viera Collaro på Køge Skitsesamling >>
7/11/06
Engelsk i det offentlige rum >>
27/10/06
Alphabet Concept – Vanessa Beecroft staver til Louis Vuitton >>
23/10/06
Englerive og jomfruforbarmelser – balsamiske figurdigte af Grotrian >>
17/10/06
Ålekistevej på må og få – gadenavne i Vanløse >>
14/10/06
Tvetydig kroppskontakt – Jen DeNike og menn som tar på menn >>
6/10/06
Politisk polyfoni – Skåneradio af Ida Börjel >>
24/9/06
adbusters.org og andre skuffelser >>
19/9/06
Fra gul Viking til rulle og saks – digterens instrumenter>>
18/9/06
Eksperimenterende grafiske greb i Forfatterskolens afgangsantologier >>
15/9/06
P Island >>
12/9/06

Slogans i nye klæder – Made in Video-festival i København >>
11/9/06
Forfatterens død og genopstandelse – en Beck-Nielsen-bogafbrænding på LAB >>
8/9/06
O Superman – Maja Lee Langvads Find Holger Danske>>
3/9/06
Verbal terrorisme på Vesterbro >>
29/8/06
Bogbjergene mellem fjeldene – bogbyen Fjærland >>
11/8/06
Brion Gysin – kalligrafi ud i alle retninger >>
19/7/06
Visuel epik på Thorvaldsens Museum >>
13/6/06
Byens Hullebureau – Jokum Rohde og Søren Ulrik Thomsen: København Con Amore >>
28/5/06
Visuel poesi à la Laugesen >>
22/5/06
Visuel litteratur på LiteraturHaus >>
19/4/06
Jordens salt og verdens lys/Frugter ombord på skibe >>
31/3/06
Når vidensbanken lukker – Fischer og El Sani: Toute la mémoire du monde >>
17/3/06
Begyndelser – et par tanker om abstrakt kunst >>
7/3/06
Stregens kunst i forlængelse af kroppen – danseforestillingen Comfort Guidelines >>
5/3/06
Dette er ikke et nationalsprogligt papirtidsskrift – Nypoesi i ny version >>
1/3/06
Som en lukket bog – fotobøger på Det kongelige Bibliotek >>
16/2/06
At være dansk er en farlig idé – HuskMitNavn og tegningsagen >>
10/2/06
Computeren som naturkraft – John Maeda på Fondation Cartier >>
3/2/05
Et skridt i den rigtige retning – encyklopædisk udstilling på Gl. Holtegaard >>
24/1/06
Alfabetets minoriteter – Ottar Ormstads ParaplY >>
19/1/06
Et nyt år med nye øjne – David Bellingham: Ideas Leave Objects Standing >>
3/1/06

Primärdirektivet | The Prime Directive (ord i øjet #1)


| 1/12/06

Primärdirektivet er et nyt digitalpoetisk værk skabt til Afsnit P af den svenske digter, lyd- og billedkunstner Johannes Heldén. I to gådefulde svævende bøger skjuler sig to ikke-lineære landskaber, hvor hver berøring og hvert klik med musen åbner en ny sprække i tiden. Primärdirektivet er første led i en serie med ny nordisk visuel poesi, Ord i øjet, og præsenteres på både svensk og engelsk.

Se Primärdirektivet. (Læs mere >>)

Talkumekspressen – en smagsprøve


| 17/10/06

englerive

I digteren Simon Grotrians samling Fire (1990) finder man, hvad Lars Bukdahl har kaldt for “en lille række bogstavfigurlige minirebusser, der i deres humoristiske renfærdighed og skønhed for længst er blevet moderne klassikere”. Et af dem er digtet “Svaner set gennem tårer”, som kun er skrevet med 0’er og 2’er. Figurdigtene har længe været en del af Grotrians praksis, og hans nye bog, Talkumekspressen, byder på en hel suite, som både er vanvittige, bedårende og balsamiske. Afsnit P bringer fem digte og et plogindlæg.

Litteraturgatan


| 17/10/06

litteraturgatan

På et af efterårets mørkeste dage i 2005 cyklede Christian Yde Frostholm ud i Göteborgs forstæder fulgt af lysende blå Palle Alene i Verden-sporvogne: over den høje bro over elven og under adskillige viadukter langs vejudfletningerne. Da han nåede frem til forstadstorvet lå den der som en hovedpulsåre, Litteraturgaden. Og ud fra den bredte det litterære landskab sig, dets strømninger og forgreninger. Naturligvis måtte der se sådan ud. Dramatikgaden lå fuldkommen øde hen.

svevedikt


| 31/3/06

svevedikt (svævedigte) er syv nye animerede digte skabt til Afsnit P af den norske poet Ottar Ormstad. Visuelle og lydlige meditationer over sprogets mindsteenheder og deres kombinatorik. Digtene er i sagens natur ikke for fastholdere, som Karen Wagner skriver i sin katalogtekst til udstillingen. Det er potentielle digte, der forbliver i bevægelse.

Læs også pressemeddelelse.

Plog 1.0-indlæg 2005


| 31/12/05

Bog, fold dig ud – Leporello #01-11 >>
5/12/05
“du är robot” – Johannes Heldén, Marko Niemi og Noah Wardrip-Fruin in transit >>
4/12/05

Poesimaraton på Bar Dubrovnik – TekstiKonst i Helsingfors >>
24/11/05
Langtbortistan – aktuel udstilling og eksotiske publikationer >>
23/11/05
Sverige til Ejderen! – Svenske litteraturblogs (og flere danske, tak) >>
22/11/05
“Ingen skandinaver blandt ofrene” – Oskar Ponnerts Tulpangnissel >>
21/11/05
Afsnit P Årets Kulturtidsskrift 2005 >>
19/11/05
jimpunk besøger Mouchette – en cool affære på nettet>>
17/11/05
Serier og venner på www – netkanalen 56k-Bastard Channel >>
10/11/05
Sprogskat nu! – SKAL der virkelig være ord overalt? >>
6/11/05
At mødes i Halbeath… – Heavy Industries og Candy Factory >>
1/11/05
Læs og dans!- Young-Hae Chang Heavy Industries >>
31/10/05
En flygtende stime af ord – Andreas Müller: For All Seasons >>
28/10/05
Goodbye Sweden – goddag til nettidsskriftet Stalker >>
24/10/05
Interskandinavien udvider sig – Audiatur i overskrifter>>
17/10/05
Ploggens utopi – Metaplogging 3 >>
15/10/05
Ploggen, Afsnit Ps tænketank – Metaplogging 2 >>
14/10/05
“Plogging”, en sportsgren – Metaplogging 1 >>
13/10/05
Ji Lees talebobler til folket – Skriften over New York 3>>
12/10/05
Fra marmor til pixel – det virtuelle Sao Paolo >>
12/10/05
Gaden som kunstværk – Skriften over New York 2 >>
6/10/05
Logocentrisme i LiteraturHaus >>
5/10/05
At lytte til verdens begyndelser og slutninger – Alan Sondheims Dawn >>
1/10/05
Skriften over New York >>
30/9/05
Læsning med alle hjernehalvdele – Marjane Satrapis grafiske roman Persepolis >>
22/9/05
Pshotting through the world – TNWK’s abecedary-video>>
21/9/05
Skraldespande i dialog – TNWK’s Throwaway Remarks>>
20/9/05
CPH REMIX was here >>
19/9/05
At læse med følesansen – tidsskriftet Fabrik 1.05 >>
9/9/05
Mellem kunsten og håndens værk – Konsthantverk 2005 og REAL Craft in Dialogue >>
7/9/05
En fest af tegn – streetart-filmen CPH Remix >>
6/9/05
Subtile virtuelle rum – Göteborgs Internationale Kunstbiennale 2005 >>
5/9/05
Serendipitet og heteroglossia – Apparatur 11 >>
23/8/05
Gangsterkrig på plankeværket – Fuck Plakatmafiaen >>
21/8/05
Glitrende romantik i Frederiksberg Have >>
20/8/05
Mens vi venter på CPH REMIX >>
18/8/05
Fed fetichisme – tidsskriftet Pist Protta nr. 55 >>
17/8/05
Konkret prosa – Jonathan Safran Foer >>
18/7/05
Brændte bogstaver – Wilhelm Sasnal i Andraxt, Mallorca>>
13/7/05
Tommelfingerbiografer – konkrete og digitale flipbøger>>
1/7/05
Det unævnelige skrives – Oh Inhwan og Young-Hae Chang på Charlottenborg >>
28/6/05
Andersen med egne ord – Joseph Kosuth i Nikolaj >>
24/6/05
Jockum Nordströms fornemmelse for papir – på Moderna Museet, Stockholm >>
22/6/05
Globen som tavle – på Googlesightseeing til Magnaprintet >>
21/6/05
Den digitale kulturarv som anakronistisk avocado – e-zinet Horizon Zero >>
15/6/05
Ordenes orden – Thomas Swiss: The Narrative You Anticipate You May Produce >>
10/6/05
Rummets grammatik – Aya Karapinskas tredimensionelle digte >>
9/6/05
Det er (ikke) løgn!
– UbuWeb lukker! >>
2/6/05
Nettet som andetsteds – Nicolas Clauss’ Cinq Ailleurs >>
1/6/05
NobodyHere – tal for dig selv, din nørd >>
31/5/05
Gensyn med fortids fremtid i Munksgaards Edb-ordbog 1984 >>
30/5/05
Swingende fonte og glidende Goliath-graffiti – ni9e og fi5e >>
27/5/05
Niels Plenges fornemmelse for at (lade ordene) falde >>
26/5/05
TNWK – om intermedia-projektet Things Not Worth Keeping >>
19/5/05
Kompakt og luftig litteratur – Monica Aasprong og Anna Hallberg >>
17/5/05
Botanisk cyperpoesi – mIKEAl aNDs Seedsign >>
27/4/05
I fodsporene på HCAs fodspor – street art’en slår igen>>
21/4/05
Lyden af bogstavers bevægelse – Jim Andrews Nio >>
20/4/05
En Google-åbenbaring – Christophe Brunos Joyce-værk Blood for Sale >>
18/4/05
Advarsel: Arno.six set på nettet >>
17/4/05
Skriftregn og cyberkonkretisme – digi-digtet >>oh<<>>
14/4/05
YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE – Advarsler fra en virkelighed til en anden >>
11/4/05
Natur- og skriftprocesser – Jim Denevans sandglyf >>
10/4/05
Graffiti-aflejringer i cyber-city >>
7/4/05
Visuelle fællesskaber – Flickr, tagging og tattoo >>
1/4/05
Den usynlige tekst – Christian Bök i Stockholm >>
24/3/05
En gammel digter i aktion – Bernard Heidsieck på Nørrebro >>
14/3/05
Uendelighedens formsprog – udstilling om visuel poesi>>
11/3/05
Stickerens oprindelse? – Found in translation 8 >>
9/3/05
På fransk visit i Japan (eller fremtiden) – Tokyo Reengineering >>
7/3/05
Indholdsløshedens kommunikation – Kristofer Hultenbergs grafik >>
25/2/05
Eyes of Laura – en voyeur-blog >>
22/2/05
Robotype – den rene bogstavsvir >>
12/2/05
Kropsgraffiti – street life i Tokyo >>
11/2/05
Valgplakater: de kedelige, de kunstneriske og de virkelig sjove >>
4/2/05
Visuelle poeter i Silkeborg og Hvedekorn – Dotremont, Corydon og Holst >>
26/1/05
Electrohype 2004 – måske den sidste >>
24/1/05
Verden i et sandskorn – Michelle Marie Caldwells blækuniverser >>
20/1/05
Mundret men ikke livret – genreoverskridende debut af Mogens Nielsen >>
19/1/05
Spis brød til HCA2005 – Found in translation 7 >>
17/1/05
Den fortrolige ulæselighed – Found in translation 6 >>
14/1/05
Det kalligrafiske museum i Tokyo – Found in translation 5 >>
8/1/05
99 rum – mytisk netgraffiti
>>
6/1/05
ARK 2004 – troen var først visuel, dernæst verbal
>>
6/1/05

Et ego in Christian Schmidt-Rasmussens Arkadien i Randers >>
5/1/05
Electrohype 2004 – højteknologisk kunst i Malmø >>
4/1/05
Jeg tror det bliver et herligt år – un poème retrouvé >>
2/1/05
Nytårsønsker på skrift – Found in translation 4 >>
2/1/05
Tegngenkendelse – Found in translation 3 >>
1/1/05

four kinds of piece


| 29/11/05

fourkindsofpieces

Poul G Exners serie four kinds of piece er en visuel ikke-oversættelse af den amerikanske publikation State of the World’s afsnit om håndvåben. Billederne indgår i Forfatterskolens antologi Følgesvend til Verdens Tilstand, der udkommer på Adressens Forlag om kort tid. Afsikr musen, sigt, skyd!

Her har man altid med sig


| 29/11/05

herharmanaltidspl

 “Det er, som om litteraturen har gennemgået en udvikling, kritikken kun befinder sig i puberteten af.” Anna Hallberg efterlyser i sit essay (først holdt som oplæg på OEI-seminaret Post-Poesi) en mere åben og prøvende litteraturkritik, der kan matche den slagkraft og opfindsomhed, man finder i Nordens eksperimenterende litteratur i dag. Med udgangspunkt i Lars Mikael Raattamaas visuelle digt “Al-Jazeera” går hun tæt på modstanden og dens retoriske strategier. Dén diskrimination, vi alle til en vis grad er fanget af.

Illustreret spam


| 29/11/05

illustreretspam

Fishbein, Finkelstein, Himmelfarb og Hellman, Rhetorical L. Hidebound, Lottie Riddle, Misty Delayney og Ophelia Smile er udpluk af de afsendernavne, man kan møde i Illustreret spam. Et projekt, som kaster lys over Lotte Skadborg Hansens samling af uønsket, masseforsendt elektronisk post og blandt andet afslører hidtil upåagtede navnemønstre. Det er første gang, den hastigt voksende samling formidles for en større offentlighed.

Pshots


| 19/8/05

pshots

Pshots var Afsnit Ps billedlog fra 2005-2008. En visuel sidevogn til ploggen udelukkende med billeder (af ord), hvor alle kunne bidrage: med snap-, screen- og andre shots. Tag et dyk i billedstrømmen.

Fars ven John


| 8/6/05

farsvenjohn

Normalt fortæller skiltene i supermarkedet, hvad varerne hedder og hvad de koster. Men når Christian Bretton-Meyer og Søren Petersen har været forbi, er den lokale Aldi ikke helt den samme. Deres samling af egne supermarkedssedler er netop udkommet på discountgult papir hos Space Poetry. Titlen er Fars ven John. Afsnit P bringer en særlig billedudgave.

Mellem linjerne


| 8/6/05

mellemlinjerne

Julie Kramme Guldbæk har reflekteret over, hvilke reklamer, vi udsættes for i det offentlige rum – billeder, der er blevet så klichéfyldte, at de næsten preller af. I et forsøg på at synliggøre dem igen, har hun oversat billederne til tekst.

Arabisk og asemisk kalligrafi


| 8/2/05

arabiskogasemisk

Den arabiske skrift er omgærdet af mystik og uforståelighed, måske fordi den er udspændt mellem den største betydning og den rene abstraktion – gennemsyret af metafysisk betydning og fuld af ærefrygt. Samtidig har forbudet mod det figurative og repræsentationen avlet en ustyrlig vækst af mønstre og arabesker. Karen Wagner introducerer en række moderne kalligrafer: mellemøstlige, ofte eksilerede kunstnere, som skaber forbindelse til fortidens tradition, såvel som vestlige “asemikere”, for hvem kalligrafien åbner en alternativ indgang til skriftbilledet, oplevelsen af sproget, ja måske endda selve tanken.

Offentlig udsmykning – sprogets modstand


| 8/2/05

Lyden af klaprende tastaturer i Rotundan. Arrangøren Elin Strand bød på livepoesi, pærecider og vingummi, da 18 forfattere og kunstnere på en eftermiddag i januar skulle skrive facadeudsmykningen til Stockholms renoverede Stadsbibliotek. Sara Björnstedt Qvarsell rapporterer fra Textonika. >>

Let’s Enjoy… Japanese Characters


| 8/2/05

japanese

Japan er en anden verden fuld af flotte og gådefulde tegn – gennemsyret af en stolt skrifttradition og ikke så lidt overtro. Men det er også et land spækket med søde og sjove væsener, hvor selv politi og brandvæsen foretrækker at se sig selv som tegneseriefigurer. Christian Yde Frostholm har set på ideogrammer, neonreklamer, skilte, grafitti og det, der ligner, i Tokyo, Kyoto og omegn. Se lysbilledshowet.

Plog 1.0-indlæg 2004


| 31/12/04

Japansk for begyndere – Found in translation 2 >>
28/12/04
Found in translation >>
26/12/04
Nordisk kalender – tosproget opråb >>

20/12/04
Byen og nettet skriver billeder – Matt Siber og Iñigo Royo i EXIT 16 >>
29/11/04
Skriblerier – i tidsskriftet Øjeblikket >>
26/11/04
Be my drug, my magic passion – Tim Catinat’s metatekster >>
18/11/04
Ratatosk – lidt af hvert og UKON >>
15/11/04
Grafiske meditationer – Jim Andrews’ On Lionel Kearns>>
13/11/04
Vagant i ventetiden – avantgarde og politik >>
12/11/04
Paris fra A-Z – Franck Scurti’s Topo-Typographie >>
11/11/04
Luj til jul? >>
9/11/04
Jenny Holzer i det intime hjørne >>
1/11/04
Digital poesi, på finsk >>
27/10/04
Den skjulte hacker, den synlige kode – udstillingen I love you >>
21/10/04
Når cykler og robotter får ordet – Joshua Kinsbergs Bikes Against Bush >>
20/10/04
Dahl & Furuholmen – Stjerneskudt for en aften >>
11/10/04
Sofia Scheutz’ Trofé – uden kontrol ingen eventyr
>>
9/10/04
Det enkeltstående bogstav – Jytte Høy på Arken
>>
6/10/04
Yellow Arrow – om psykogeografi og alternative byvandringer
>>
5/10/04
Lyden af det digitale Babelstårn – Mark Hansen og Ben Rubins Listening Post
>>
15/9/04
Det naturlige smil – eksperimenterende litteratur fra Gyldendal >>
14/9/04
Underbart äcklig? – Chapman-brødrene på Dunkers >>
13/9/04
Urbølger – Ian Hamilton Finlays digtgenstande
>>
12/9/04
Ordkvadrat/Volumen – Højholt performet >>
8/9/04
Algoritmiske skrifter – Giselle Beiguelmanns no-poems>>
3/9/04
Ordperformance – Veronica Austens webessay om digital poetik >>
27/8/04
Fabrik – en bro mellem artist’s book og tidsskrift >>
26/8/04
Schnacks Stemmer og sten – vispo på kirkegården >>
25/8/04
Landet rundt – Senturas kommunale encyklopædi >>
24/8/04
Book en gravsten – byg dit eget visuelle digt >>
20/8/04
Febrilske glyffer – fra Mars til Pluto >>
13/8/04
Det nøgne værk – Kenneth Goldsmith i København >>
10/8/04
Med sproget på arbejde – Hvad hønen er for hanen, er Helges Ost for ganen >>
6/8/04
Snublende fodgængere – Mikael Richter på Everwanting streets i Göteborg >>
25/7/04
Kunsten må gerne betrædes – Katharina Grosse på Brandts Klædefabrik >>
10/7/04
Profylaktisk skjønnhet – lurer på Vemund Solheim Ådlands skrift (II) >>
9/7/04
De har jo ikke noget på – Colonels Protest Underwear-happening >>
8/7/04
Profylaktisk skjønnhet – lurer på Vemund Solheim Ådlands skrift (I) >>
6/7/04
Er logoerne vores ideogrammer? – Kristian Sverdrup på Exit 2004 >>
27/6/04
Legebørn – Åtte fra Bergen og Gruppe 68 >>
23/6/04
Ottar Ormstad – tapeter og kvadrogrammer >>
23/6/04
Uden at forstå Kjersti Bronken Senderud – en empirisk kvantitiv analyse >>
13/6/04
Tjener parenteserne et form(ål)? – e. e. cummings i ny fornorskning >>
12/6/04
Ordkunst og billedkunst – direkte forbindelser hos Pär Lagerkvist >>
5/6/04
Microsoft killed the Smiley >>
1/6/04
Stand by’s af krop, tegn og tegning – neenkunstneren Yi Zhou >>
20/5/04
Hver dags terror – skrøbelig 3D-graffiti
>>
17/5/04
Løbende mosaik – Banana Split og Apparatur
>>
12/5/04
Digte ved omslagsfotografen – Klavs Bondebjerg i ord og billeder >>
3/5/04
Thiemers Magasin
>>
18/4/04
Den stora gåtan og den rene iagttagelse – Tomas Tranströmers haikudigte
>>
15/4/04
Jørgen Nash – digtermaler og antibilleddigter
>>
3/4/04
Historie på historie – 60’erne og 70’erne næsten i 3D
>>
24/3/04
Andet eller nyt – kulturkuriosa i 00TAL >>
24/3/04
Give the word – Astrid Gjesings flygtige alfabeter
>>
24/3/04
Interaktiv street art – Tænk ikke over det
>>
23/3/04
To medier i samme båd – Robert Zola Christensens kruseduller >>
22/3/04
Neen – nu med islamisk ynde >>
16/3/04
Visuel poesi i Danmark – Audun Lindholm om nordiske grænseoverskridelser >>
15/3/04
P som i Pomodori – tre fundne fonte af Jake Tilson >>
11/3/04
dbqp – blog om visuel poesi >>
10/3/04
“Hun vender mig ryggen, når jeg går forbi” – billboard-projektet Women20003 >>
4/3/04
Digitale pionjärer – om datakunstens udvikling i Sverige>>
3/3/04
Soldatmarkedet – norsk konkret poesi under udvikling>>
27/2/04
Slæg på fasson i gup – Hovedbiblioteket in a Christiania state of mind >>
25/2/04
Lovlig street art 2 – dagen efter Dagen efter >>
24/2/04
Tomrummet og venskabet mellem ord og streger – co-udgivelse af Skeel og Vizki >>
23/2/04
Ja til lovlig street art – DRs gadeudstilling Dagen Efter>>
21/2/04
En verden for sig – Robert Walser i sneen >>
18/2/04
Visuel poesi i Norge? >>
10/2/04
Det leth’ske åndedræt – nu også på tegnefilm >>
8/2/04
H+N siger han – Poul Pedersen på Galleri Specta >>
6/2/04
Punktummet som stumpt våben >>
29/1/04
Abracadabra – A er et hus og B måske en tykmavet okse>>
27/1/04
Oppe i Norge/De skriver lange lister >>
26/1/04
Oplever nutidens unge ikke billeder på nettet!? >>
24/1/04
Poesi for dosmere >>
23/1/04
Ja til Vold! >>
20/1/04
Poetisk Parkinson – seismografisk netdigt af Stueland og Søndergaard >>
17/1/04
P skrives TOD >>
13/1/04
Samlinger – udstilllingskatalog om tingenes poetiske bagside >>
8/1/04
Visuel eller musikalsk – Sarvig vs. Turèll >>
7/1/04
Politiskt våld – alene prisen… >>
4/1/04
Grafitti bøjet i neon 2: et tag kan skjule et andet >>
4/1/04

Miniatureskrift og andet uendeligt småt


| 16/12/04

miniatureskrift

Såvel religiøse lærde som forfattere og billedkunstnere har eksperimenteret med at formindske skriften til ulæselighed. Den mikrografiske kunst gemmer på en hemmelighed. Karen Wagner forfølger mikrografien op gennem historien, fra den jødisk bogkunst, hvor det vrimler med kalligrammer, “carpet pages” og sefardiske arabesker frem til Robert Walsers tætte krat af sætningsguirlander, Gary Gisslers godt skjulte tekster og cyberkunstens Institut for Uendeligt Små Ting.

Årets P 2004


| 16/12/04

guldkran2

Det ene mere fantastiske P efter det andet har fundet frem til Afsnit P i løbet af året, et utal af forskellige P’er er nu lykkeligt langtidsparkeret i P-kælderen. Da vi ofte har spurgt os selv og hinanden: Hvilket P er mon det allerbedste? – men ikke anet vores levende råd – har vi valgt i anledning af den forestående højtid at nominere i alt otte fantastiske P’er, for til sidst at udvælge det allerbedste. Mine damer og herrer: Se de otte fantastiske P’er, se juryens udtalelser, se det eneste ene vinder-P!

Morfeus i 3P


| 8/9/04

morpheomedusa 

I dag udkommer Niels Lyngsøs Morfeus – en bog, vi har ventet spændt på. Morfeus er sendt på gaden i kassette, den har ingen for- eller bagside, er sat sammen med ringe i ryggen og rummer tekster, der stritter i alle retninger. Et poetisk eksperiment i 3D, som Afsnit P naturligvis anmelder i 3P: Tre par øjne er sat på sagen.

Afrevne ord [netversion]


| 1/9/04

Tekst og foto: Christian Yde Frostholm. En byvandring i ord og billeder. Iagttagelser, digtfragmenter og løse sætninger – i dialog med et blik på byens “nederste lag”: asfalt, afmærkninger og tabte genstande. Tekstdelen er et udvalg fra den trykte bog Afrevne ord (Borgens Forlag 2004). Tilsammen rummer de to bogudgaver tre dimensioner – fra den rene tekst over ord-billed-kombinationen til den udelukkende fotografiske serie.

Se Afrevne ord [netversion]. (Læs mere >>)

8 Post-it til The Blind Pavilion


| 23/6/04

8-post-it

Bog-annekset til Olafur Eliassons udstilling The Blind Pavilion på Venedig Biennalen i 2003 er en suveræn sammensmeltning af ord- og billedkunst. Men bogen er også flygtig som ind i helvede – nomadisk, legende og ubegribelig. Af samme grund tog det sin tid for Martin Deichmann at få skrevet om den på Afsnit P. Nu gør han det til gengæld i form af otte Post-it-lapper.

Digternes bykort


| 23/6/04

ruejulesverne

Er det for at straffe digterne, at man tildeler dem så triste gader? spurgte Raymond Queneau. Han selv er blevet “hædret” med både en gade og en blindgyde. Christian Yde Frostholm har opsøgt nogle af digtergaderne i Paris – fra Rue Jules Verne til Avenue Stéphane Mallarmé – i periferien, nybebyggelserne, slummen.

Lykkelig ulæselighed


| 23/6/04

lagraphiepourrien

For Roland Barthes var skriften uløseligt forbundet med kroppens bevægelser – en lystfyldt rytmisk aktivitet – og dens sande væsen befandt sig på vrangsiden: i den lykkelige ulæselighed. Karen Wagner skriver om Barthes og nogle af hans valgslægtskaber, billedkunstnerne Bernard Réquichot og Mirtha Dermisache, samt om deres digitale efterfølgere, Maria Mencia og Yi Zhou, der puster nyt liv i skriften, herunder den håndskrevne.

Gang i Norden


| 23/6/04

ganginorden

Morten Søndergaard har begået et udkast til en komparativ analyse af de nordiske gangarter. Udgangspunktet er de små gående mænd (og en enkelt kvinde) på de respektive landes forgængerskilte – fra den danske bodysnatcher til artikelforfatterens klare favorit: den norske hitmand.

Hørebilleder


| 3/3/04

hoerebilleder

Thomas Bidstrup Jeppesens interview med komponisten Hans Sydow handler om lydkunst, hørebilleder og pionerer som Else Marie Pade, samt om at arbejde musikalsk med digte af blandt andre Tom Kristensen og Halfdan Rasmussen. Vi bringer samtalen som otte hørebilleder: diskret visualiseret webradio. Det drejer sig om at lytte efter. (TBJ)

P-kælder


| 3/3/04

Mon ikke P er det ensomste bogstav i alfabetet? Det, som oftest må stå alene, isoleret fra de øvrige. Tænk på p-bøde, p-pille, p-tærte, p-dag og… p-kælder. Men mon ikke også, det er det stolteste – og flotteste? For os på Afsnit P har P’et altid stået som noget særligt. P’et kræver sin plads! Afsnit P har derfor åbnet eget p-anlæg i kælderetagen, hvor vi i tiden fremover vil parkere alle tænkelige udgaver af bogstavet. Forsvundne, fundne, flygtige og faste. P skal finde hjem til P, og du skal hjælpe til! [Lukket 2008]

Besøg P-kælderen.

Se også Årets P 2004.

Lys i lygterne


| 21/1/04

Martin Deichmann bidrager med ti fundne liste-digte. Alle på ti linjer, men i varierende typografisk snit. Ifølge den glade finder er det “på en gang konkret poesi og meningsfyldte ordtupperware”.