Van Gogh #4. 160 kr. Kan bestilles hos boghandleren eller på www.soundart.dk.
Van Gogh er Steen Johannesen, Christian Leifelt, Simon Løvind, Michael Madsen, Jannick Kirk Sørensen, Jacob Thøgersen og Lene Wissing.