"Lars Dans omslag er mere end fremragende. Men ellers er det her lige så meget sonetter, som jeg er en afdanket skibskok. Eller, som han selv siger et sted i bogen: 'Vi må presse alfabetet, til det klynker som en nonne'. Det har han nu gjort i to bind på én og samme dag. Og jeg kan ikke mere."

F.P. Jac (Ekstra Bladet)

"Jeg har valgt at kalde en af mine bøger Risperdalsonetterne. Risperdal er et antipsykotisk præparat, apropos det uordnede. Jeg tænkte, at det kunne spændes op imod sonettens form, hvor jeg i øvrigt har brudt med alle gængse regler. At digtene blev på 14 linjer er på en måde ligeså uforklarligt som dét, at der findes nådegaver som fx evnen til at digte."

Simon Grotrian
(
Brevveksling mellem Stefan Kjerkegaard og Simon Grotrian)

Simon Grotrians Risperdalsonetterne udkom i foråret 2000 på Borgens Forlag samtidig med digtsamlingen Livet er en ko.

Digtsamlingen rummer 33 digte, hvoraf de seks er gengivet i deres helhed på denne udstilling.

Omslaget er af Lars Dan.

"Middel mod psykoser. Virksomt stof: Risperidon. Anvendes til behandling af sjælelige sygdomme (psykoser), dog ikke depressioner. Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, hvorved overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende. Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt."

(Medicinhåndbogen)

(Risperdal®)

"Der er også noget mærkeligt i at kalde det Risperdalsonetterne, ikke. Jeg tænker på en forstad uden for Århus..."

Dorte Holbek

"Risperdal er jo noget nervemedicin, først troede jeg, det var sovemedicin, og der er jo sådan noget drømmeagtigt over digtene, noget hallucinatorisk. Det er, som om han svæver lidt i engledistance fra jorden, eller i en helikopter"

Camilla Nørgård

"Formmæssigt er det ikke sonetter, men tankernes spring mellem billede og tolkning svarer såmænd udmærket til den klassiske forms karakteristiske overgang fra opsang til afsang, og fra eksposition til refleksion."

Erik Skyum-Nielsen (Information)

Jambisk digtform, der består af 14 verslinjer, fordelt på to kvartetter (to gange fire verslinjer) og dernæst to terzetter (to gange tre verslinjer). Der findes mange varianter af sonetformen, der oprindeligt kommer fra Sicilien, men bedst kendt er den shakespearske sonet. I det 20. århundrede gav Rilke sonetten en friere form med digtsamlingen Orfeussonetterne.