Hans Sydow

Velkommen til afsnitp.dk's udstilling Amoklæsning, hvor syv deltagere med vidt forskellig faglig baggrund har fået chancen for at gå amok i Simon Grotrians seneste digtsamling, Risperdalsonetterne. De har hver især valgt en sonet at tage udgangspunkt i: undre sig over, give sig hen til, fare vild i, associere ud fra, fortolke, aktualisere, irriteres eller begejstres over.

Udstillingen er en vildtvoksende undersøgelse, både af at læse Simon Grotrian og af at læse digte. Samtidig afspejler den syv forskellige personligheder.

Videoer, udskrifter, citater, billeder og stills supplerer hinanden i en mosaik, hvor de syv stemmer kommenterer digtene og rækker ud efter andre værker og fortolkninger. Den grafiske præsentation bringer de enkelte stemmer i dialog. Sitets læser kan vælge sin egen rute gennem vildnisset: der er mulighed for at bevæge sig gennem hver enkelt læsning i den rækkefølge, den er blevet til i, eller man kan forfølge temaer og associationer og springe på kryds og tværs i tekstdiagrammet. Læseren kan desuden blande sig i samtalen i udstillingens gæstebog.

Læsningerne er blevet til under syv videooptagede samtaler på forskellige locations - henholdsvis Frederiksberg Antikvariat, et værksted på Nørrebro, et studie på Vesterbro og en villa på Amager.

"For at læse disse digte er - for at bruge endnu et typisk Grotrian-billede: "En dannelsesrejse igennem komfuret". Værsgo, brænd fingrene!"

Liselotte Wiemer (Berlingske Tidende)

Idé
Tinne Borgland
Christian Yde Frostholm
Karen Wagner

Tilrettelæggelse
Christian Yde Frostholm
Karen Wagner

Interviewer
Karen Wagner

Kameramand og designer
Christian Yde Frostholm

Scenograf
Tinne Borgland

Tak til
- Simon Grotrian for tilladelse til at bringe digte fra Risperdalsonetterne

- de syv
læsere for at medvirke

-
Borgens Forlag for læseeksemplarer af digtsamlingen

-
Frederiksberg Antikvariat for at lægge lokaler til tre af samtalerne

 

afsnitp.dk er støttet af Kulturministeriets Udviklingsfond, Litteraturrådet og Kulturministeriets bevilling til støtte af almenkulturelle tidsskrifter