Garageography 3.0.7


| 7/6/07

Garageography 3.0.7 er en virtuel garage-installation af kunstneren og fotografen Lewis Koch. Udstillingen omsætter et projekt fra Kochs private garage i Madison, Wisconsin (USA) til internettet. Med udspring i forskellige tekster, heriblandt Tristan Tzaras Når tingene drømmer, præsenteres et kabinet af kuriøse genstande: håndstemplede blade, kofanger-klistermærker, fundne ting, fotos, animation og video. Den forgrenede installation rummer også dele fra to tidligere garageprojekter.

Læs også pressemeddelelse og omtaler.

Garageography 3.0.7 is a virtual garage installation by the artist and photographer Lewis Koch. The exhibition translates a project in Koch’s private garage in Madison, Wisconsin (USA) to the Internet. Using Tristan Tzara’s text When Things Dream as its basis, it presents a text-based cabinet of curiosities: Hand-stamped leaves, bumperstickers, found objects, photographs, animation and video. Hidden in the digressive layers are segments from the two earlier garage projects.

Read also press release & reviews.

Kommentér